Hành Trình Ra Đi Ẩn Tu Của Mingyur Rinpoche (Tsonyi Rinpoche)

posted Aug 14, 2018, 3:33 PM by Bồ Đề Tâm 4 All

Do anh trai của ngài, Tsoknyi Rinpoche, thuật lại trong một khoá tu ở Garrison Institute vào tháng 7 năm 2011

Ghi chép lại từ bản thâu âm trên youtube.com và chuyển dịch qua Việt ngữ bởi Tâm Bảo Đàn vào ngày 24 tháng 8, 2011 tại California, Hoa Kỳ.  

[Mingyur Rinpoche] đã  mong ước được ẩn tu trong nhiều năm và thầy đã sắp đặt chuẩn bị cho việc nhập thất này của thầy.  Thầy Mingyur không bỏ rơi những công việc của mình một cách vô trách nhiệm.  Thầy đã có những chuẩn bị và đã cắt đặt [thâu góp] đầy đủ những giáo huấn cho bốn, năm năm [sắp tới]. Thầy cũng đã thâu âm [phần thuyết giảng] cho năm nay, năm sau và năm sau nữa. Thầy đã huấn luyện các vị giáo thọ. Thầy đã gây quỹ cho chư tăng và ni. Thầy đã chia cắt công việc của mình cho các vị Khenpos (Sư Trưởng). Thầy đã chuẩn bị cho mọi sự và thầy thường nói với tôi rằng em thích được nhập thất ẩn tu, đôi khi ở tại các ngọn núi hoặc tại các thánh địa. [Khi ấy] tôi nghĩ, dĩ nhiên là em có thể đi, không có vấn đề gì cả và anh rất hoan hỉ.Và rồi khoảng mười lăm ngày trước, có thể khoảng một tháng trước, thầy Mingyur Rinpoche đi đến Bồ Đề Đạo Tràng và thuyết giảng cho chư tăng ở đó.  Hằng ngày, thầy Mingyur đi đến thánh thất ở Bồ Đề Đạo Tràng để cúng dường lên Đức Phật, khẩn nguyện và hành trì trong một khoảng thời gian rồi trở về lại tịnh thất và thiền định. Và rồi trong năm ngày cuối cùng, thầy Mingyur nói, tôi  sẽ không đi đến Bồ Đề Đạo Tràng, tôi sẽ ở trong liêu phòng của tôi, tôi sẽ chỉ ăn ngày một bữa cho nên hãy đem thức ăn trưa đến cho tôi. Thầy Mingyur Rinpoche có một vị thị giả lớn tuổi, khoảng sáu mươi lăm, bảy mươi tuổi, họ luôn luôn đi cùng với nhau. Và rồi sau đó thì thầy Mingyur thường thọ trai vào khoảng giờ ngọ. Thầy thường hé mở cánh cửa phòng ra chút xíu rồi lại trở lại vào trong. Thầy làm như thế trong mấy hôm. 

Comments