Giới thiệu trường quốc tế Phật Học Rangjung Yeshe Institute (Kathmandu, Nepal)

posted Nov 17, 2014, 3:02 PM by Pema Zangmo   [ updated Nov 22, 2014, 7:59 AM by Bồ Đề Tâm 4 All ]
Bài viết của Ina Pema Trương - (Kathmandu, ngày 10 tháng 11, 2014)

Rangjung Yeshe Institute (www.ryi.org) là trường quốc tế Phật học đào tạo từ bậc cử nhân đến tiến sĩ Phật học theo phương pháp truyền thống của tu viện kết hợp phương pháp hiện đại từ các nước Tây phương. Viện Phật học Rangjung Yeshe (RYI) kết hợp với đại học Kathmandu để công nhận bằng cấp cho học viên sau khi tốt nghiệp. Phân viện nằm trong tu viện Kanying Shedrub Ling, được thành lập năm 1997 bởi Chokyi Nyima Rinpoche theo lời giáo huấn của Tulku Urgyen Rinpoche và Đức Karmapa thứ 16. Hệ đào tạo tại viện Phật học Rangjung Yeshe gồm có hệ cử nhân (B.A.), hệ thạc sĩ (M.A.), hệ tiến sĩ (Ph.D.), chương trình học trực tuyến (on-line) có cấp bằng và không cấp bằng, chương trình đào tạo dịch giảvà chương trình đào tạo không lấy bằng cấp.

Tôi may mắn được đến đây và biết về trường cuối năm 2012. Sau nhiều tháng lưu lại trong khu Boudhanath và tìm hiểu, tôi bắt đầu nhập học năm 2013 với hệ đào tạo cử nhân.
Trong kinh nghiệm gần 2 năm học tập và làm việc tại Nepal, tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm thu nhặt được về vấn đề học tập và lưu trú tại Nepal....

[Đọc Thêm]
Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này ở trang "Đề Án Zangpo" trong phần "Lá Thư Kathmandu" hoặc phần "Giới thiệu trường Rangjung Yeshe Institute"

Comments