Garchen Rinpoche bình giảng về Sáu Pháp Du Già của Naropa

posted Jan 8, 2016, 9:50 AM by Tam Bao Dan   [ updated Jan 9, 2016, 8:18 PM ]
Garchen Rinpoche bình giảng gần khu vực Đại Bảo Tháp ở Kathmandu – Nepal vào tháng 8 năm 2012, sau chuyến nhập thất của Ngài tại Lạp Chi.  


Nếu so với việc tu tập Sáu Pháp Du Già của Naropa theo đúng hình thức [chuẩn mực], thì thầy mới chỉ đơn thuần thực hành 
 pháp tu nội hỏa (tummo) giản đơn dựa trên các hướng dẫn của Đức Jigten Sumgön. Theo truyền thống, ai thực hành Năm Nhánh Đại Thủ Ấn [cũng qua các bước] bao gồm Chakrasamvara, đến Kim Cang Thánh Nữ Du Già (Vajra-yogini), rồi sau đó mới đến Sáu Pháp Du Già của Naropa. Thầy dự kiến ẩn tu ba năm, nhưng chỉ một năm rưỡi sau khi thầy nhập thất thì quân đội Trung Cộng đã chiếm đóng [Tây tạng] và làm cho việc nhập thất của thầy bị gián đoạn. Do đó, phần lớn thầy chỉ thực hành theo các chỉ dẫn cô đọng thuộc Giáo Pháp Thâm Sâu của Đức Jigten Sumgön, [nghĩa là] chỉ tập trung vào phần rốn. Người thầy chính yếu mà thầy đã nhận khẩu truyền về Sáu Pháp Du Già của Naropa là La-ma Chime Dorje (Chi-Mi Đo-Ji), mặc dù [trên thực tế thì] thầy đã không được nhận các hướng dẫn sâu rộng [được triển khai từ ngài]. Nói chung, trừ khi một người đã được nhận những hướng dẫn sâu rộng về [pháp tu] Kim Cang Thánh Nữ Du Già thì người đó không được tiếp tục thực hành Sáu Pháp Du Già của Naropa. Sau khi hoàn thành Năm Nhánh Đại Thủ Ấn, một người bắt đầu thực hành Kim Cang Thánh Nữ Du Già. Người đó thậm chí không được xem trước những chỉ dẫn về Sáu Pháp. Các chỉ dẫn này sẽ được cất giấu rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên ngày nay, ai ai cũng có thể tìm xem mọi thứ. Các bản văn được in ấn ở khắp mọi nơi. Vào thời trước, con sẽ không được cho phép xem những bản văn này. Nếu chưa thực hành pháp Kim Cang Thánh Nữ Du Già, con sẽ không được phép thực hành Sáu Pháp.

Biên tập tiếng Tạng: Eric Fry-Miller 
Dịch Tạng-Anh: Eric Fry-Miller
Dịch Anh-Việt: Konchog Osal Drolma 
Hiệu đính: Tâm Bảo Đàn (K. Changchup Drolma)
Việt Nam, tháng 12, 2015 

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Thuyết Giảng.

Comments