Đức Karmapa thứ 17 nói về lòng bi mẫn đối với động vật, môi trường và sự bình đẳng giới tính

posted Jun 13, 2015, 3:53 PM by Pema Zangmo
Thanh Liên chuyển Việt ngữ.
Tâm Bảo Đàn hiệu đính. (5/2015)

Làm thế nào để chăm sóc các sinh loài và thế giới trong thế kỷ 21?

Người đàn ông Tây Tạng hai mươi chín tuổi, Orgyen Trinley Dorje - Đức Karmapa thứ 17 – hiện đang thực hiện một chuyến thuyết giảng kéo dài hai tháng tại các Đại Học Hoa Kỳ có uy tín, kể cả Đại Học Harvard, Princeton và Yale. Các vé dành cho tất cả các sự kiện này đã được bán hết tức thì. Vị sư này là ai, là người sau khi viếng thăm các trụ sở của Google và Facebook, đã nói về sự cần thiết đối với một nền văn hóa internet tốt đẹp hơn? Vì sao có rất nhiều người tìm kiếm lời khuyên và hứng khởi của Ngài trong thế kỷ 21?

Mười năm trước, lần đầu tiên tôi được gặp Karmapa thứ 17 tại tu viện của Ngài, ở dưới chân núi Dhauladar, gần Dharamsala, Ấn Độ. Đó là lần đầu tiên tôi viếng thăm Ấn Độ để nghiên cứu tại một ashram (Đạo viện) Ấn giáo trên sông Hằng. Trong thời gian bay, tự nhiên tôi mua quyển ‘Vũ điệu của 17 Cuộc đời’ (Dance of 17 Lives) của Mick Brown, một tường thuật hấp dẫn về cuộc đời và dòng truyền thừa Karmapa. Nó đã để lại một ấn tượng khác thường về một ‘Đức Phật Sống’ và khiến tôi quyết định phải viếng thăm Ngài sau ashram.
...

[Đọc Thêm]
Quý vị có thể tìm được bài này trên trang "Giáo pháp" trong phần "Thuyết giảng"
Comments