Đời Sống Tu Học và Thi Cử tại IBD (Zangpo Project)

posted Dec 21, 2015, 9:44 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Dec 21, 2015, 10:20 AM ]

Lá thư chia sẻ về đời sống tu học và thi cử tại IBD của Sư Cô Truyền Phương  

Dharamsala ngày 21 tháng 12, 2015

1. Về việc tu tập

Về việc tu tập, IBD [Phật học viện cao đẳng Institute of Buddhist Dialectics] tuy nói trên phương diện là một trường đại học nhưng sinh hoạt không khác một ngôi chùa sinh hoạt hàng ngày của tu sĩ Phật Giáo. Từng thời khoá tu, công phu buổi sáng, giờ thức chúng, giờ tự học, giờ đến lớp, giờ chỉ tịnh, giờ giải lao...nói chung đã có nội quy rất rõ ràng. Mỗi tăng sinh chỉ được đi ra bên ngoài vào ngày chúa nhật hàng tuần, còn những ngày còn lại phải tuân theo thời khoá tu học. Còn người nước ngoài thời khoá công phu buổi sáng thì được tự do chọn lựa, tuỳ chúng hay tự tu tại nhà đều được.

2. Về việc học tập

Ngoài thời gian đến lớp, cứ vào hàng tháng lớp được chia thành 3 nhóm để làm đề thảo luận cho cuối mỗi tháng học vừa qua, từng nhóm tự chọn chỗ tự học, nhóm của truyền phương đã cùng thảo luận để chuẩn bị cho buổi thảo luận cuối tháng học đã qua.Quý vị cũng có thể tìm thầy lá thư này trên trang Đề Án - Zangpo Project - Lá Thư Dharamsala
Comments