Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Alexander Berzin)

posted Jun 22, 2018, 5:41 AM by Tam Bao Dan
Tùy theo truyền thống nào mà Đức Phật có thể được xem như một người bình thường đã đạt được giải thoát qua nỗ lực phi thường của chính ngài, hoặc là một người đã giác ngộ trước đó và thị hiện các hoạt động cách đây 2500 năm, để chỉ ra con đường đi đến giác ngộ. Ở đây, chúng ta sẽ xem xét cuộc đời của Đức Phật để xem mình có thể đạt được loại cảm hứng nào cho con đường tâm linh của chính bản thân.

Theo sự xác định niên đại truyền thống, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni Buddha), còn được gọi là Đức Phật Cồ Đàm (Gautama), sống trong khoảng thời gian từ năm 566 đến 485 trước Công Nguyên ở miền Trung Bắc Ấn Độ. Các nguồn tài liệu về Phật giáo có rất nhiều bản tường thuật khác nhau về cuộc đời của Ngài, theo thời gian, lại có thêm những chi tiết dần dần xuất hiện. Vì những tài liệu văn học Phật giáo đầu tiên chỉ được viết sau ba thế kỷ từ khi Đức Phật nhập diệt, khó mà biết chắc độ chính xác của các chi tiết tìm thấy trong các bài tường thuật này. Tuy vậy, chỉ vì một số chi tiết trong dạng văn bản xuất hiện muộn hơn các chi tiết khác, ta không có đủ lý do để coi nhẹ giá trị của chúng. Nhiều chi tiết có thể đã được tiếp tục truyền miệng sau khi các chi tiết khác đã được viết ra.

Nói chung, các tiểu sử truyền thống của các đạo sư Phật giáo vĩ đại, gồm cả chính Đức Phật, thường được biên soạn vì mục đích giáo huấn, chớ không phải để lưu trữ tài liệu lịch sử. Cụ thể hơn, tiểu sử của các đạo sư vĩ đại đã được viết theo cách để giảng dạy và truyền cảm hứng cho các Phật tử đang theo đuổi con đường tâm linh, đi đến sự giải thoát và giác ngộ. Để có được lợi lạc từ câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật, chúng ta cần hiểu câu chuyện theo bối cảnh này và phân tích các bài học mà ta có thể học hỏi được từ đó.

Tenzin Dechen dịch, Lozang Ngodrub hiệu đínhComments