Cúng Dường Khói Hương - Bình giảng của Garchen Rinpoche

posted Jan 30, 2016, 9:01 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated May 21, 2017, 4:59 PM ]
Thầy sẽ ban chỉ dẫn và giải thích về pháp tu “cúng dường khói hương”. 

Điểm chính yếu trong mọi thực hành pháp, kể cả cúng dường khói hương, là chúng ta cần thực hành cùng với Bồ Đề Tâm. Khi mọi việc chúng ta làm được kết hợp với Bồ Đề Tâm thì tự nhiên sẽ trở thành thực hành Lục Độ Ba La Mật: cúng dường (hoặc bố thí), trì giới, kham nhẫn, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Thực hành cúng dường khói hương chính là Ba La Mật đầu tiên. Có nhiều loại cúng dường hoặc bố thí như vật thí, pháp thí, vô úy thí. Ở đây chúng ta đang nói đến bố thí pháp. Có các loại như cúng sang (cúng dường khói hương), cúng sur (cúng hương linh), cúng bánh torma, và cúng dường thực phẩm .v.v. Chúng ta chủ yếu đang đề cập đến cúng sang, cúng sur, cúng bánh torma. Đây là phương pháp cúng dường rất lợi lạc trong trường hợp không có phẩm vật cúng dường. Chúng ta mang lại lợi ích to lớn thông qua việc quán tưởng bằng tâm. Thực tế lợi ích của việc cúng dường khói hương còn lớn hơn [cúng dường phẩm vật]. 

Khởi đầu pháp cúng dường khói hương, chúng ta tụng sáu câu chú và thực hiện sáu thủ ấn. Ngoài ra chúng ta còn quán tưởng khi tụng chú. Tụng chú và bắt ấn cũng để gia trì phẩm vật. Điều quan trọng là cần phải hiểu được ý nghĩa của thực hành cúng Ảnh Garchen Rinpoche đang tụng nghi quỹ Cúng Dường Khói Hương Chụp bởi: Sỹ Lưu 1 dường khói hương. Nếu hiểu được ý nghĩa của pháp tu này thì thông qua việc quán tưởng, tụng chú và bắt ấn, chúng ta có thể làm cho phẩm vật nhỏ bé trở nên rộng lớn tràn khắp, tức là có thể làm phẩm vật được tăng nhiều lên gấp bội phần. Pháp cúng dường khói hương được viên thành do bởi phẩm chất của ba năng lực. 

Ina Dhargye thông dịch Anh ngữ.
Trần Lan Anh (Konchok Sherab Dronma) chuyển Việt ngữ từ băng ghi âm.
Tâm Bảo Đàn góp ý hoàn thiện bản dịch.

[Đọc Thêm]

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang nhà Giáo Pháp - Thuyết Giảng.
Comments