Cúng Dường Đèn "Những Ngọn Đèn Thắp Sáng Con Đường và Xua Tan Bóng Tối"

posted Oct 5, 2014, 11:23 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Nov 22, 2014, 11:11 AM ]

Bài cầu nguyện cúng dường đèn có tên:

“NHỮNG NGỌN ĐÈN THẮP SÁNG CON ĐƯỜNG VÀ XUA TAN BÓNG TỐI” 

RIN-CHEN LE-DRUP MAR-ME KONG-BU DI/
Ngọn đèn bơ này được làm từ chất liệu trân quý,

TONG-SUM JIG-TEN KHAM-DANG NYAM-GYUR CHIG/
Biến hóa thành rộng lớn như cả đại thiên thế giới.
THA-YE GYA-TSHO TA-BU MAR-KHU WU/
Ngay chính giữa đại dương vô tận của bơ tan chảy đó
MAR-ME DONG-BU RI-GYAL TSAM-GYUR CHIG/
Là [ngọn lửa tại] tim đèn bơ, cao ngất như núi Tu-Di,
CHOG-CHU SANG-GYE NAM-KYI CHEN-NGA RU/
Chúng con xin dâng lên chư Phật mười phương.
[Đọc thêm]
Quý vị có thể kiếm bài này ở trang "Giáo Pháp/Hành Trì" trong phần "Các Pháp Hành Trì Mật Tông"

Comments