Cúng Dường Bổn Sư Nhân Dịp Lhabab Duchen (FPMT)

posted Dec 1, 2016, 7:51 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Jan 21, 2017, 12:23 PM ]

Hơn 15,600 Chư Tăng tham gia Lễ Cầu Nguyện vào ngày 20/11/2016 kỷ niệm ngày Đức Phật trở về từ Cung Trời Đạo Lợi. 

Hàng năm, đến ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca trở về từ cung Trời Đao Lợi, Quỹ Puja (Puja Fund) tài trợ những Lễ cầu nguyện và cúng dường đến chư Tăng trên toàn thế giới, cũng như cúng dường đến những Thánh Tích ở Ấn Độ, Nepal và Tây Tạng.  Năm nay, lễ Kỷ niệm này (Lhabab Duchen) - một trong 4 ngày thiêng liêng theo lịch Tây Tạng - được tiến hành vào ngày Chủ Nhật 20/11.

Lhabab Duchen kỷ niệm ngày Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thực sự trở về từ cung Trời Đao Lợi thứ 33, sau khi Đức Phật giảng Pháp cho Thân Mẫu của Ngài cùng Chư Thiên tại đó trong vài tháng.  Được coi như một ngày lễ Phật có năng lực tăng trưởng, nghiệp quả từ những hành động tạo ra trong ngày này sẽ được nhân lên một trăm triệu lần.  Kết quả đáng kinh ngạc này đã được Lama Zopa Rinpoche tìm thấy từ bộ Luật “Kho Tàng của Pháp Ngữ và Luân Lý.”

Doc Them  

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang  Sinh Hoạt - Tin Tức.

Comments