Công Phu Hành Trì Khi Vừa Thức Giấc - Việc Đầu Tiên [Cần Làm] Vào Buổi Sáng

posted Jun 25, 2015, 3:13 PM by Pema Zangmo   [ updated Mar 5, 2016, 2:08 AM by Tam Bao Dan ]
Ratnasiddhārthadhyāna và Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ (1/2015)

Khi vừa thức giấc vào buổi sáng, hãy quán tưởng vị Đạo Sư Gốc đầy từ bi độ lượng trong không gian ngay trước mặt bạn, có chư vị Không Hành Nam và Không Hành Nữ đang vây quanh ngài. Tất cả các ngài đều đang thỉnh chuông và trống nhỏ (damaru), và với lòng đại bi, các ngài đang khuyến tấn bạn hãy thức dậy và tu tập hành trì. Ánh sáng cầu vồng tràn ngập không gian ở khắp mọi phương. Những bông hoa tuyệt trần tuôn rải xuống [từ hư không] và toàn bộ hư không lan tỏa mùi hương trầm ngào ngạt. Với hình ảnh [quán tưởng] hiện rõ trong tâm, hãy lắng nghe vị Đạo Sư Gốc và chư vị Không Hành Nam và Không Hành Nữ nhắc nhở bạn vì sao phải tu tập và khuyến tấn bạn hãy mau thức dậy vào ngay lúc này.

(Âm thanh tiếng khóc) Hỡi kẻ may mắn đầy cao cả, đừng lười biếng giải đãi. Hãy dụng công tinh tấn, và thức dậy. Từ vô thủy đến nay, con đã ngủ sâu trong vô minh. Giờ đây đừng say ngủ nữa mà hãy dùng thân, khẩu và ý thanh tịnh. Chẳng lẽ con không biết được nỗi thống khổ của sinh, lão, bệnh, tử? Con [vốn] vô thường. Hôm nay là lúc phải dụng công tinh tấn. Giờ đây là thời điểm duy nhất để đạt đến an lạc trọn vẹn; đây không phải lúc để ngồi yên biếng nhác. Hãy nghĩ tưởng về cái chết và hoàn tất công phu thiền định của con. Cuộc đời vô thường và đầy chướng ngại. Khi thời điểm của cái chết đến và con cảm thấy [muốn] cưỡng lại – thì có lợi lạc gì trong việc từ bỏ (xác thân)? Vạn pháp [vốn] là không, và vô tạo tác – như một màn ảo thuật, ảo vọng, giấc mơ; như xứ sở của các Hương thần Càn thát bà và như tiếng vọng từ [vách] đá; như mặt trăng in bóng nước, như bọt nước mùa đông, như ảo tưởng; và những chuyển hoá của xác thân, mọi hoá hiện đều dụ như những điều ấy; con nên hiểu về toàn bộ luân hồi theo cách này. Tự tánh của vạn pháp [vốn] vô sinh.
...

[Đọc Thêm]
Quý vị có thể tìm được bài này trên trang " Giáo pháp / Hành trì " trong phần "Các Pháp Hành Trì Mật Tông"

Comments