Cintamani - Vòng Bảo Châu Như Ý Chói Ngời (Tổ Jigten Sumgon)

posted Nov 28, 2017, 9:50 AM by Tam Bao Dan   [ updated Feb 21, 2018, 4:04 PM ]


Thi kệ tán thán, mục đích và tương duyên

1.   
Om svasti. Con kính đảnh lễ chư đạo sư siêu phàm, 
Chư vị chiến thắng uy dũng đã chế ngự được bốn ma quân,
Là các thiện tri thức duy nhất đã cắt đứt được các nút thắt trong cảnh giới nhị nguyên bám chấp,
Và đã chuyển hóa được các vọng niệm tạo tác hư dối—[nguồn gốc của] biển khổ
Thành đại lạc bình đẳng của trí huệ vô ngã nguyên sơ.


Khuynh hướng hiện hữu của luân hồi

2.   
Những kẻ vô minh và khờ dại,
Do nhận biết sai lạc, đã cho rằng kinh nghiệm chính là chứng ngộ,
Tự hào khoe khoang dưới sự sai xử của các che chướng trong cuộc đời.

Tràn đầy kiêu mạn cùng tất cả mọi ô nhiễm,
Họ nghĩ rằng sự tu chứng của mình là cao thâm,
Hơn cả chính Đức Phật [là người] ngập tràn
Tuệ Giác Nguyên Sơ vô nhiễm,
Với đầy đủ mỗi một phẩm hạnh không thiếu sót.

3.
Có quân trộm cướp lầm đường đã từng thốt,
“Này! Này! Ta chẳng có bất kỳ cảm xúc ô nhiễm hay tri thức [bất tịnh] nào về cuộc đời này.”
Và cứ thế, chúng lớn tiếng rêu rao khắp các cõi giới.

4.
Tuy thế, chúng vẫn hy vọng có được lợi dưỡng, danh vọng, hạnh phúc và sự an lành.
Nhưng ước vọng đón nhận các điều này đều bị chính tánh tham khống chế,
Do bởi quy luật của nhân và quả [vốn] không sai chệch.


Khuynh hướng hiện hữu của niết bàn

5.
Nếu trí huệ nhận chứng ngộ chân như, thoát mọi chủ thể và đối tượng,
Lại có thể đồng lúc hiện hữu cùng với cảm xúc ô nhiễm và các tri thức về cuộc đời này,
Thì [chẳng lẽ] màn đêm có thể hiện hữu cùng với mặt trời,
Và như thế sẽ làm ô danh các đấng Chiến Thắng và chư Thầy Tổ.Bản Anh ngữ do Khenpo  Tsultrim Tenzin chuyển từ Tạng văn và do Eileen Cahoon hiệu đính.
Bản Anh ngữ này đã được đối chiếu và chuyển dịch dựa trên bản dịch Tạng-Anh của Khanpo K. Sherab do Jeffrey Beach hiệu đính.
Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ.


Đọc Thêm

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Thuyết Giảng.


Comments