Cây Niềm Tin Khởi Động Cơ, Khuyến Khích Tự Tâm - Dromtoenpa

posted Jun 8, 2016, 8:00 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Jun 14, 2016, 4:02 PM ]
Sư Cô Nhật Hạnh - Tenzin Yangchen chuyển ngữ  

(Quán tưởng khi Thầy dạy Cây Niềm Tin thì trên đầu Thầy là đức Dromtoenpa, trên đỉnh đầu của đức Dromtoenpa là tôn giả Atisha, bạn lắng nghe lời phạm âm của Drom Gyalwe Chungne vang vọng.)

[Cây niềm tin minh hiển Kadam trang số 33]. 

Om Ah Hum tâm chú của mọi tịch tĩnh, phẫn nộ
Xin gia trì thân khẩu ý cho chúng con. 
Trong cung điện diệu pháp Đâu Suất xứ hiện đủ hai tư lương
Là đức Cát Tường Nhiên Đăng (Atisha). 

Ngài là hư không vô nhiễm rạng rỡ 
Làm hưng thịnh giáo pháp đại thừa. 
Thỉnh (Thầy Atisha) an trụ trên đỉnh đầu của Drom con 
Ngài là trí tuệ Phật Mẫu vô thượng ba la mật 

Chỉ suy tư nghĩa, sẽ nhổ tận gốc căn bệnh ung thư hoành hành 
Thỉnh Thầy trụ ở yết hầu đức Drom con
Từ bi hỷ xả vô lượng 
Tam học phương tiện trí tuệ song vận
Giáo lý rực sáng như vầng nhật nguyệt 
Thỉnh Thầy an trụ giữa ngực Drom con.


Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Thuyết Giảng.
Comments