Cầu Nguyện Cho Giáo Pháp Lan Rộng Ở Phương Tây (Yongdzin Ling Rinpoche)

posted Mar 23, 2016, 10:11 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Mar 23, 2016, 10:12 PM ]
Alexander Berzin chuyển Anh ngữ
Tháng Chín, 2001
Lozang Ngodrub chuyển Việt ngữ; Konchog Palyang hiệu đính
www.berzinarchives.com

Bằng nguyện lực của Tam Bảo Tối Thượng đáng tin cậy
Và chân lý của tinh thần trách nhiệm toàn cầu của chúng con,
Nguyện cho Phật pháp quý báu lan rộng và hưng thịnh
Ở mọi vùng đất, theo chiều dài và chiều rộng của phương Tây.


Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Thuyết Giảng
Comments