Cập Nhật Thông Tin và Các Phương Án Theo Cách Học Tự Chọn (Làng Đậu)

posted Jun 6, 2017, 5:03 AM by Bồ Đề Tâm 4 All

Xin chia sẻ kinh nghiệm trong học kỳ vừa qua  về môi trường học, đời sống, sinh hoạt, ưu và khuyết điểm, hoặc về bất kỳ kinh nghiệm nào khác có thể giúp được cho những người đi sau trong tương lai:

Năm trước LĐ đã trình bày về cách thức lợi nhất để học tại Thư Viện Tây Tạng. Theo ý kiến cá nhân, để giúp các học viên học nhanh chóng và hiệu quả nhưng muốn theo chương trình theo học dạng tự chọn, theo chương trình đào tạo dịch giả, hay theo mục tiêu ngắn hạn (3-5 năm) thay vì phải theo chương trinh học rất nhiều năm (8 năm trở lên) tại các tu viện hay tại IBD. Thì xin phép chia sẽ phương án tương đối tốt là như sau:

 • Tiến hành học ngôn ngữ Tạng dạng mãnh liệt (intensive) với gia sư hay tại Esukhia trong vòng 1 học kỳ

• Tiến hành học lớp Nhiếp Loại Học bao gồm Pháp Loại học, Tâm loại học, và Luận lý học cơ bản trong 1-2 học kỳ. Đây cũng là dịp để học kỹ năng hùng biện.

• Tiến hành học lớp Tông Luận về quan điểm triết học đặc trung của 4 trường phái quan trọng Phật giáo và Ngoại đạo trong 1-2 học kỳ. Có thể tiến hành học song song với học kỳ 2 của Nhiếp Loại học. Trong vòng 2 năm hay 2 năm rưỡi nên hoàn tất các phần cơ bản chữ in màu đỏ này. Tránh học lan man ra khỏi các chủ đề trên vì sẽ tiêu tốn nhiều thì giờ để có được các nền tảng thuật ngữ và khái niệm cơ bản vốn không có hay thiếu thốn trong Việt ngữ.

• Tùy chọn học trực tiếp các chủ đề Phật giáo mong muốn. Nên tiến hành song song với học kỳ 2 của Tông Luận. 2-4 học kỳ: Có thể tiến hành học Chánh Lý Học. (1-2 năm) Đối với những ai muốn học Tranh Luận thì nên tập trung học thêm bộ môn này. Có thể tiến hành học Bát-nhã Học (1-3 năm)

• Nếu không học tùy chọn thì học thẳng vào Trung Quán học, nên học song song tùy chọn với Chánh Lý Học hay Bát Nhã Học. (1-2 năm) Quan trọng là phải xác định rõ mục đích học, ccác phương án học cần tính đến giải pháp học với sự trợ giúp của gia sư hay của tăng ni dạy kèm thêm.  

Đọc Thêm

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Đề Án - Zangpo Project - Lá Thư Dharamsala.

Comments