Bồ Đề Lạc Đạo Nhật Quang Trang Nghiêm (Zhamar Gendun Tenzin Gyatso)

posted Dec 10, 2015, 6:53 PM by Bồ Đề Tâm 4 All
GIẢNG GIẢI PHƯƠNG PHÁP DUY TRÌ QUÁN TƯỞNG BỒ ĐỀ LẠC ĐẠO,  
MẶT TRỜI PHÁT ÁNH SÁNG DIỆU THIỆN CỰC QUANG MINH TRANG NGHIÊM 

Tác giả:Amdo Zhamar Gendun Tenzin Gyatso  
Chuyển ngữ: Nhật Hạnh - Tenzin Yangchen 

Tóm lược tiểu sử của tác giả Tác giả của bộ luận này là Tôn giả Zhamar Pandita, Gendun Tenzin Gyatso sinh năm 1852, tám tuổi xuất gia, học đạo với nhiều bậc Thầy lỗi lạc. Ở tuổi 20, Ngài tinh thông ngũ minh và được xưng tụng là Đại Pandita. Sau đó vâng lời Thầy, Ngài vân du đó đây giảng pháp. Ngài ẩn cư tu hành. Một hôm, có hơn 300 ẩn sĩ được diện kiến Thánh Vương xứ Tuyết (Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13). Vừa bước vào phương trượng, Đức Đạt Lai Lạt 6 Ma thoạt nhìn thấy Ngài liền chắp tay thốt lên rằng: “Có Đức Đại Ngũ Minh (tức Ngài Gendun Tenzin Gyatso) hiện diện”. Trong lòng tràn ngập vui mừng, Đức Tối Thắng Vương (Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13) thỉnh cầu tha thiết Ngài truyền cho nhiều dòng pháp trước đây mà Ngài đã thọ nhận. Không thể khước từ, Ngài đã truyền vô biên quán đảnh, kinh điển, truyền kinh nghiệm, giáo ngôn cho Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 và được Đức Tối Thắng Vương phong tặng danh hiệu Maha Pandita- Đấng Pháp Vương Hộ Trì Toàn Diện và trở thành Thầy giám hộ giáo thọ cho Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. 

[Đọc Thêm]

Quý vị có thể tìm thấy tuyển tập này trên trang Giáo Pháp dưới phần Kinh Sách hoặc phần Thuyết Giảng
Comments