Bồ Đề Bảo Xuyến (Atisha)

posted Jan 14, 2016, 8:05 PM by Tam Bao Dan   [ updated Jan 14, 2016, 8:06 PM ]
Con xin đảnh lễ tâm đại bi. 
Con xin đảnh lễ chư đạo sư cao cả. 
Con xin đảnh lễ chư Bổn Tôn, 
Là chư vị ban nguồn cảm hứng về lòng tín tâm và sùng mộ. 

(1) Hãy diệt trừ tâm nghi ngờ, do dự,
Và trân trọng sự hăng say, hết lòng với công phu tu tập.
Vì vậy, hãy tiêu diệt hoàn toàn tâm mê muội, hôn trầm và giải đãi,
Và luôn nỗ lực với tâm tinh tấn hoan hỷ.

(2) Luôn luôn bảo vệ các cửa giác quan,
Bằng chánh niệm, tỉnh giác và thận trọng.
Vì vậy, hãy liên tục quán xét giòng tâm thức,
Ba lần mỗi ngày và mỗi đêm.

(3) Hãy phát lồ sai sót của bản thân
Và không tìm lỗi lầm của tha nhân.
Vì vậy, hãy giấu kín phẩm hạnh tốt đẹp của bản thân
Và tiết lộ phẩm hạnh thiện hảo của tha nhân.

Alexander Berzin chuyển Anh ngữ
Lozang Ngodrub chuyển Việt ngữ - Võ Thư Ngân hiệu đính


Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Thuyết Giảng
Comments