Bài Phát Biểu Bế Mạc Hội Nghị Tôn Giáo Toàn Cầu 2011 (Đức Đạt Lai Lạt Ma)

posted Aug 7, 2018, 10:41 PM by Bồ Đề Tâm 4 All

Kính thưa quý trưởng bối Phật tử và tất cả các quý vị có mặt tại đây:

Là một tăng sĩ Phật giáo, đây thực sự là một giây phút rất cảm động, rất hạnh phúc. Như thường lệ, người phát biểu sau cùng không có gì để nói. Tất cả những điểm tốt đều đã được đề cập hết rồi.

Tầm Quan Trọng Của Việc Nhấn Mạnh Về Sự Bình Đẳng Của Mọi Người NMột Thành Phần Của Nhân Loại

Mối quan tâm hay cảm giác của tôi là tất nhiên, tôi là một Phật tử; nhưng ở một mức độ xa hơn, sâu sắc hơn, tôi là một con người, một trong gần bảy tỷ người hiện nay. Tôi là một trong số đó. Nhân loại là động vật xã hội, vì vậy, tương lai của mỗi cá nhân hoàn toàn phụ thuộc vào số còn lại của nhân loại. Vì vậy, vì lợi ích của riêng mình, tôi phải nghĩ về nhân loại một cách nghiêm túc.

Trên mức độ cơ bản, mức độ của con người, theo kinh nghiệm của riêng tôi, tôi biết có khoảng bảy tỷ người. Mỗi người đều muốn có một cuộc sống hạnh phúc, không ai muốn đau khổ; và mỗi một con người đều có tất cả quyền lợi để đạt được điều này. Không có sự khác biệt nào cả. Dù chúng ta có đức tin tôn giáo nào, hay là người không có đức tin, dù chúng ta xuất thân từ bối cảnh xã hội nào – giàu hay nghèo, có giáo dục hay vô giáo dục, xuất thân từ gia đình hoàng tộc hay là người ăn mày – chúng ta đều là con người như nhau ở mức độ đó. Chúng ta đều giống nhau. Tất cả chúng ta đều có quyền lợi như nhau.

New Delhi, Ấn Độ, 30 tháng Mười Một, 2011 
[phát biểu trước thính giả gồm các thành viên cấp cao của các cộng đồng tăng lữ từ tất cả các nước Phật giáo châu Á]
Diana Yles sao chép. Luke Roberts và Alexander Berzin hiệu đính sơ
Nguyễn Mai dịch; Lozang Ngodrub hiệu đính

Đọc Thêm

Comments