Bài Ca Thực Chứng (Dudjom Lingpa)

posted Jan 9, 2016, 8:28 PM by Tam Bao Dan   [ updated Jan 9, 2016, 8:34 PM ]
AH - Toàn bộ luân hồi và niết bàn chẳng có nền tảng và cội nguồn. 

Hoàng Hậu Kim Cang là không gian bao la. 

Khoảng không bao la rỗng lặng là Bà Mẹ Vỹ Đại.

Mọi hiện tượng là sự xuất hiện Của chính thực tại và chân tánh duy nhất. 

Tất cả đều sinh ra từ cái vô sinh. 

Sự biểu lộ của mọi ảnh hiện khởi lên đều chấm dứt. 

Nhân và duyên bị hủy diệt ngay tại chỗ. 

Vì thế, vị Thầy và Giáo Huấn, đường tu và kết quả, 

Trên thực tế đều không có chỉ dấu và ngôn từ 

Vô số đạo lộ của phương tiện và trí tuệ 

Hiện ra như những sự kiện cao cả và phát khởi tự nhiên. 

Không gian chẳng có sự vật và mở rộng bao la 

Trong suốt, trống trải và không hề ô nhiễm. 

Mọi hiển lộ của cõi Phật, bậc Thầy và đoàn tùy tùng 

Đều không tồn tại, nhưng từ sự bất tồn tại, họ xuất hiện như họ có hiện hữu. 

Chúng ta ca ngợi điều này như một điều kỳ diệu cao quý! 


Lozang Ngodrub chuyển ngữ 


Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Thuyết Giảng
Comments