37 Pháp Tu Bồ Tát - Ngulchu Thogme Zangpo (bản dịch mới 2015)

posted Oct 9, 2015, 1:06 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Nov 7, 2015, 10:21 PM ]
Theo thể văn xuôi:

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Con luôn đem thân, khẩu, ý chí thành đảnh lễ đạo sư vô thượng đấng cứu độ Quán Thế Âm Bồ tát. Mặc dù thấu biết rằng vạn pháp không đến không đi, nhưng các ngài vẫn không ngừng nỗ lực mang lại lợi lạc cho chúng sinh. Chư Phật toàn hảo, cội nguồn của tất cả lợi lạc và hạnh phúc, đều khởi nguồn từ việc thành tựu giáo pháp vi diệu. Và việc thành tựu đó lại tùy thuộc vào sự hiểu biết các pháp tu. Vì vậy tôi sẽ nói rõ về các pháp tu Bồ tát. 

(1) Đã được thân người quý hiếm với đầy đủ sự tự do và thuận duyên, vậy hãy chuyên cần lắng nghe, suy tư, thiền tập bất kể ngày đêm để giải thoát cho chính mình và chúng sinh khỏi biển khổ luân hồi. Đó là pháp tu Bồ tát. 

(2) Vì bám luyến người thân, tâm ta bị khuấy động như sóng nước. Vì hận ghét kẻ thù, tâm ta bị thiêu đốt như lửa cháy. Vì vô minh không biết điều gì cần làm và điều gì nên tránh, tâm ta rất che chướng mê lầm. Hãy buông bỏ [sự vướng mắc vào] quê hương bản quán. Đó là pháp tu Bồ tát. 

(3) Tránh xa cảnh ác, phiền não sẽ dần giảm thiểu. Gìn giữ không để mất chánh niệm, thiện hạnh sẽ tự tăng trưởng. Với sự tỉnh giác sáng rõ, tín tâm vào giáo pháp sẽ phát khởi. Hãy ẩn tu ở những nơi thanh vắng. Đó là pháp tu Bồ tát.  

...............

Theo lời yêu cầu của Đại sư Garchen Triptul Rinpoche, tuyển tập này được ấn tống và phân phát để đem lại lợi lạc cho toàn thể chúng sinh. Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc... Bản tiếng Anh của Ari Kiev. Minh Không (Bảo Thanh Tâm) chuyểnViệt ngữ vào tháng 4/2001 Bản in đã được đối chiếu từ bản kệ gốc - Tạng văn và được hiệu đính lại bởi Ban biên tập (tại Việt Nam) tháng 2/2014. Hiệu đính hoàn chỉnh vào tháng 4/2014.Theo thể thi kệ:

Nam mô Quán Tự Tại Bồ tát Dù biết các pháp không đến đi. Nhưng luôn nỗ lực khởi lòng Bi. Đạo sư vô thượng, Quán Tự Tại. Năm vóc thường lễ khắp quý Ngài. Cội nguồn lợi lạc chư Phật Đà, Thành tựu Diệu Pháp hoá hiện ra. Nương nơi gốc ấy để tu luyện. Nên nay nói pháp Bồ tát tu. 

1. Thân người hiếm quý nay đã đặng. Cứu mình, giúp người vượt tử sanh. Bất kể ngày đêm tâm chẳng động. Nghe – nghĩ - thiền tập, Bồ tát tu. 

2. Luyến thương người thân, tâm dậy sóng. Hận ghét kẻ thù, lửa đốt thiêu. Tâm mê: “Lấy - Bỏ” đều chẳng biết. “Ghét - Thương” buông xả, Bồ tát tu. 

3. Tránh cảnh ác, phiền não dần giảm Giữ chánh niệm, thiện hạnh tự tăng. Tâm tỉnh giác, tự sinh chánh tín. Ở nơi [vắng lặng], Bồ tát tu. 

............... 

Từ suối nguồn gia trì vô tận của Chư Phật, chư Tổ, Đạo sư dòng truyền thừa và Bổn sư gốc Garchen Rinpoche tôn quý, con xin mạo muội chuyển ngữ từ bản kệ gốc là Tạng Ngữ của Đại Sư Ngulchu Thogme Zangpo ra văn vần (tham khảo đối chiếu bản kệ tiếng Hoa và bản văn xuôi Việt ngữ của dịch giả MinhKhông). Tuy nhiên chắc chắn không tránh khỏi sơ xuất vì nhiều yếu tố khách và chủ quan. Kính ngưỡng mong Ngài Ngulchu Thogme Zangpo 37 Pháp Tu Bồ tát (kệ) 41 và chư tôn đức, quý huynh đệ hoan hỷ lượng thứ và chỉ giáo thêm, ngõ hầu lần tái bản sau sẽ hoàn thiện hơn. Nguyện hồi hướng mảy may công đức có được này, đến sức khoẻ và thọ mạng của chư Thầy tổ nói chung và Đạo sư Garchen tôn quý nói riêng, nguyện xin chư vị trụ thế. Học trò nhỏ Thích Chúc Khả.
Quý vị cũng có thể tìm được các bản dịch được nhắc đến trên đây trên trên trang "Giáo pháp" trong phần "Kinh sách" hoặc trong phần "Thuyết Giảng." Comments