Bài Mới Đăng


Nhật Ký Dharamsala (Sư Cô Diệu Nhàn)

posted Apr 25, 2017, 8:04 PM by Tam Bao Dan

Sarah, ngày 13 tháng 04 năm 2017 

Vậy là đã gần 8 tháng kể từ ngày con rời ngôi chùa Quang Ân thân thương để đến tu học tại trường College for Higher Tibetan Studies, Sarah. Tám tháng tuy không dài nhưng cũng đủ để con làm quen với cuộc sống và con người nơi đây. Dharamsala không xa hoa, lộng lẫy như Dubai, hay hiện đại như Hồng Kong, cũng không rực rỡ, tráng lệ như Paris hay Luân đôn,.. Dharamsala mang vẻ đẹp dịu dàng và yên bình như một cô gái đẹp nơi thôn dã. Sau biến cố năm 1959 - Trung Quốc chiếm hoàn toàn Tây Tạng, thì Dharamsala là nơi cư trú của Đức Đạt lai lạt ma thứ 14 cùng hơn 80 ngàn người dân Tây Tạng. Từ đó, Dharamsala trở thành một địa điểm hành hương tâm linh, một nơi tu học nổi tiếng mà bất cứ ai muốn tìm hiểu về Phật giáo Tây Tạng, đặc biệt là Phật giáo Kim Cương Thừa đều mơ ước một lần được đặt chân đến. 

 Con may mắn được học Tiếng Tạng và Phật học tại trường Sarah - một trường nằm trong Học Viện Phật Giáo ( Institute of Buddhist Dialectics - IBD) của trường phái Gelugpa dưới sự bảo trợ của Đức Đạt lai Lạt Ma. IBD là nơi sản sinh ra các vị luận sư xuất sắc cho Tây Tạng, Nepal,.. Chương trình học gồm các khoá học: Bát Nhã (7 năm), Trung Quán (3 năm), 4 trường phái Phật giáo Tây Tạng ( 4 năm), Tantra ( 2 năm). Để học hết toàn bộ chương trình này phải dành ít nhất 16 năm. Đây là chương trình học của dòng Gelugpa. Do đó, khi tốt nghiệp sẽ vinh dự được nhận bằng cao nhất - Tiến sĩ Phật học (Geshe - dành cho các vị tăng và Geshema - dành cho các vị ni) từ chính Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trước đây, chương trình này chỉ dành cho các vị tăng. Nhưng từ năm 2012, với lòng từ bi vô hạn cùng nỗ lực đem sự bình đẳng đến cho ni chúng, Đức Đạt Lai lạt ma đã cho phép ni sinh và cả sinh viên nước ngoài có mong muốn đều có thể theo học. Đây là một dấu mốc vô cùng quan trọng, nhằm hướng tới sự bình đẳng trong Phật giáo.

Đọc Thêm

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Đề Án - Zangpo Project - Lá Thư Dharamsala.


Thọ Nhận Tám Giới Luật Đại Thừa (Bát Quan Trai Giới)

posted Mar 15, 2017, 4:37 PM by Tam Bao Dan   [ updated Mar 15, 2017, 4:37 PM ]

Sau khi lạy ba lần, bạn hãy quỳ trên đầu gối phải, hai tay chắp lại, đầu và vai cúi xuống. Hãy quán tưởng Đạo sư Quán Thế Âm trước mặt bạn, rồi phát khởi Bồ đề tâm thâm sâu làm động lực cho việc thọ nhận (tám) giới luật, và đọc ba lần: 

Xin tất cả chư Phật và chư Bồ Tát thường trụ trong mười phương chú tâm tới con. Trước đây các Đấng Như Lai, Đấng Hủy-diệt Kẻ-thù-phiền-não (A La Hán, tức Ứng Cúng), Đấng Phật Toàn-giác (Chánh Biến Tri), như con ngựa (tinh tấn) thiêng liêng đầy trí tuệ và con voi (tâm thức) vĩ đại, đã làm những gì cần làm, đã thực hiện các thiện hạnh, đã buông xả gánh nặng, sau đó đã đạt được lợi lạc cho chính mình, hoàn toàn dứt đoạn mọi gông cùm của hiện hữu (trong Luân hồi), và đã hoàn thiện ngôn từ, đạt được tâm giải thoát bất thối, và trí tuệ giải thoát tận gốc, vì phúc lợi của tất cả chúng sinh, để đem lợi lạc, để giải thoát, tiệt trừ nạn đói, tiêu trừ bệnh tật, để thành tựu viên mãn ba mươi bảy pháp hành (Bồ Tát Đạo) phù hợp với đạo giác ngộ, và để vững chắc đạt quả vị vô song của giác ngộ viên mãn, toàn hảo. Theo gương ấy, con tên là [nói tên], từ lúc này cho đến bình minh (khi mặt Trời mọc) ngày mai, sẽ vì phúc lợi của tất cả chúng sinh, để đem lợi lạc, để giải thoát, tiệt trừ nạn đói, tiêu trừ bệnh tật, để thành tựu viên mãn ba mươi bảy pháp hành (Bồ Tát Đạo) phù hợp với đạo giác ngộ, và để vững chắc đạt quả vị vô song của giác ngộ viên mãn, toàn hảo, xin nguyện sẽ nghiêm chỉnh thọ nhận Giới Phục-hồi và Tịnh-hóa (tám giới).


Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Hành Trì - Nyungne

Ranh Giới Giữa Hạnh Phúc Và Khổ Đau (Milarepa)

posted Mar 6, 2017, 7:34 PM by Tam Bao Dan   [ updated Mar 6, 2017, 7:36 PM ]

Kẻ nào an trú nơi tự [tánh] chiếu soi, rõ biết,  
Và qua đó, thể nhập được thực tại nguyên sơ.  
Đấy là một yogi  và luôn luôn hạnh phúc.  
Một người như thế ấy là một yogi và luôn luôn hài lòng.

Một hành giả giáo pháp đuổi bắt theo mê vọng,  
Vướng mắc trong việc tạo dựng con rối khổ đau.  
Đấy là một kẻ không có hạnh phúc dù bất kỳ lúc nào.  
Đấy là một kẻ luôn luôn đắm chìm trong đau khổ.  

Kẻ nào an trú nơi cảnh giới chân như, không tạo tác,  
Luôn thanh tịnh, bất biến, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra.  
Đấy là một yogi và luôn luôn hạnh phúc.  
Một người như thế ấy là một yogi và luôn luôn hài lòng.  

Một hành giả giáo pháp luôn vướng kẹt và phản ứng trước các hiện tượng,  
Những điều ưa thích và không ưa thích do họ tự chất chồng.  
Đấy là một kẻ không có hạnh phúc dù bất kỳ lúc nào.  
Đấy là một kẻ luôn luôn đắm chìm trong đau khổ.  

[1] Yogi (dô-ghi): một hành giả du già

Bài đạo ca “Ranh Giới Giữa Hạnh Phúc và Khổ Đau” được trích từ “Mười Bài Chứng Đạo Ca Vĩ Đại Nhất của Milarepa” do Jim Scott dịch qua Anh ngữ (Marpa Translation Committee, Kathmandu, Nepal, 1993).  

Theo tôn ý của bổn sư Garchen Rinpoche, Tâm Bảo Đàn đã phỏng dịch qua Việt ngữ tại tu viện Rinchen Ling, Nepal và tại núi thiêng Lapchi vào hai tháng 7 và 8, 2012, dựa trên văn bản Tạng-Anh do Garchen Rinpoche trao cho. Bản Việt ngữ chỉ là một sự gắng sức phỏng dịch và đã được hiệu đính vào tháng 10, 2012 và tháng 2 năm 2017 tại Hoa Kỳ. Nguyện đức Milarepa và chư Thầy Tổ từ bi tha thứ mọi sai sót. Nguyện qua những lời đạo ca này, tâm thức của người đọc sẽ được khai mở để kết nối được với suối nguồn tâm giác ngộ bất sinh bất diệt của đại thánh sư du già Milarepa (1052-1135). Tuyển tập này được thực hiện nhân pháp hội do Garchen Rinpoche chủ trì tại Seattle (4/ 2017). 

Đọc Thêm

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Thuyết Giảng.

NGONDRO: Con Đường Tuyệt Hảo Để Đạt Đến Giác Ngộ (Garchen Rinpoche)

posted Feb 19, 2017, 9:39 AM by Tam Bao Dan   [ updated Feb 19, 2017, 8:04 PM ]

Con đường tuyệt hảo để đạt đến giác ngộ: 
Các pháp tu tiên yếu của Đại Thủ Ấn năm nhánh  
 

Những bà mẹ của ta đang kiệt sức vì sự khốn cùng đau khổ, do bởi những ác hạnh họ đã vì ta mà phạm, trong vô lượng kiếp.  
Để giải thoát họ khỏi biển luân hồi, ta nguyện đi theo con đường giải thoát tối thượng.
 


Lặp lại những lời trên nhiều lần và phát khởi lòng bi mẫn và Bồ Đề tâm trong dòng tâm thức của con. Trong mọi hoạt động hàng ngày, đừng bao giờ tách rời khỏi mong nguyện làm hết sức mình để giúp đỡ chúng sinh và mang lại hạnh phúc cho họ. Trong sự thực hành như thế, toàn bộ giới Bồ tát được bao hàm, và mọi việc con làm trở thành thực hành Sáu Ba La Mật. Lợi ích của Bồ Đề tâm là vô lượng. Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka) có dạy rằng “Tất cả chư Phật trong ba thời đều khởi hiện từ nền tảng là tâm Bồ Đề thanh tịnh tuyệt hảo - kho công đức trân quý. Tất cả mọi hạnh phúc của chúng sinh thường phàm xuất phát từ tâm Bồ Đề. Mọi phẩm hạnh mà các đấng Chiến thắng tán dương đều phát sinh từ tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề làm cạn kiệt che chướng của mọi thế giới. Không còn nghi nghờ gì nữa, chính thông qua Bồ Đề tâm mà một người có thể trở thành tối tôn trong hàng ngũ các đấng chiến thắng.” Ngoài ra, Tổ Jigten Sumgon đã dạy trong tác phẩm Gongchig rằng “Đức Phật là hiện thân của Bồ Đề tâm.” Nếu Bồ Đề tâm hiện hữu, chúng ta chắc chắn sẽ đạt được giác ngộ chứ không thể khác. Nếu Bồ Đề tâm không hiện hữu, dù một người có thực hành các pháp tu khác nhau như [tu tập các bước] sinh khởi và thành tựu v.v., họ cũng chẳng đạt đến gì hơn là vẻ bề ngoài. Bởi vì ba pháp tu tinh yếu đặc biệt là tinh túy của mọi đường tu, hãy thật lòng tha thiết trưởng dưỡng chúng đến khi chúng bắt rễ trong dòng tâm thức của con. 

--------------------------------

Tin tưởng rằng nhiều đệ tử tín tâm và sùng mộ sẽ được lợi lạc nếu có một cuốn nghi quỹ các pháp tu tiên yếu [Ngondro] cô đọng, Thầy Dorzin Konchog Dondrub đã thỉnh cầu Tôn sư Garchen Rinpoche trước tác bản văn này. Món cúng dường khăn ca-ta trắng in các biểu tượng cát tường cùng 100 đô-la đã được Thầy Dorzin Konchog Dondrub dâng lên Bổn sư của mình cùng với lời thỉnh cầu. Ngoài ra có một số đệ tử tín tâm ở bên trong Tây Tạng đã nài nỉ thỉnh cầu về việc trước tác bản văn này. Nghĩ rằng việc này có thể mang lại lợi ích cho bằng hữu tâm linh của mình, những người nhìn ra được vàng trong cục đất [Garchen Rinpoche khiêm cung nói về mình như vậy], Garchen Rinpoche đời thứ 8, còn gọi là Konchog Gyaltsen, đã trước tác bản nghi quỹ này, phù hợp với cấu trúc tài liệu “Những Chỉ Dẫn Truyền Khẩu về các Pháp Tu Tiên Yếu [trước khi thực hành] pháp Đại Thủ Ấn Năm Nhánh” của Ngài Pháp Xứng (Dharmakirti); ngoài ra Garchen Rinpoche cũng đưa thêm vào một số câu kệ trích từ các giáo huấn của các vị Đạo sư uyên thâm và thành tựu trong quá khứ. Bản văn này được hoàn thành tại Garchen Buddhist Institute (Học viện Phật giáo Garchen) tại Mỹ, và một đệ tử của Garchen Rinpoche - Thầy Thubten Nima – đã hỗ trợ ghi chép. 

Bản dịch Tạng-Anh do Ina Dhargye thực hiện, được hiệu đính bởi Kay Candler. Bản quyền dịch Anh ngữ là của Ina Dhargye. copyright © 2016, Ina Dhargye. Bản dịch Anh - Việt do Lan Anh thực hiện, theo yêu cầu của Thầy Dorzin Konchog Dondrub, được Bổn sư Garchen Rinpoche đồng ý và gia trì. Trong quá trình dịch thuật, có tham khảo và sử dụng một số phần như: Phát khởi Bồ Đề Tâm trong nghi quỹ Pháp Thiền Quán và Trì Tụng A Di Đà “Nương Dựa Cõi Tịnh Độ Tây Phương Cực Lạc” (Konchog Kunzang Tobgyal chuyển Việt ngữ, Tâm Bảo Đàn hiệu đính).  

Tâm Bảo Đàn hiệu đính bản dịch. 

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Hành Trì - Ngondro

Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa - Jamgon Kongtrul Rinpoche, Lodro Thaye (Bản hiệu đính 2016)

posted Feb 16, 2017, 7:47 AM by Tam Bao Dan   [ updated Feb 20, 2017, 6:36 PM ]

Lời Khẩn Nguyện Xuyên Thấu Tâm Can Với Lòng Chí Thành Quy Ngưỡng  

Hỡi ôi!
Chúng sinh như con với ác nghiệp và bất thiện hạnh,
Từ vô thủy đã nổi trôi trong sinh tử luân hồi.
Phải chịu đựng thống khổ khôn nguôi,
Nhưng chẳng phút giây nào mảy may hối hận.
Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con.
Xin hãy mở rộng lòng từ bi.
Xin hãy gia hộ để tâm nhàm chán sinh tử  phát sinh tận đáy lòng.

Với tự do và tiền của, con phung phí đời mình.
Chuyện thế tục vô nghĩa, sao con lại đeo đuổi ngày đêm.
Khi dấn buớc trên đại đạo tìm cầu giải thoát,
Con cứ để cho sự lười biếng lấn lướt,
Từ hòn đảo ngập tràn châu báu,
Con trở về với đôi bàn tay trắng.
Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con.
Xin hãy mở rộng lòng từ bi.
Xin hãy gia hộ để đời người này trở thành có ý nghĩa.

Trên thế gian này, chẳng ai có thể thoát khỏi tử thần,
Thậm chí ngay trong giây phút này đây,
Chúng sinh lần lượt theo nhau lìa đời.
Chẳng bao lâu nữa con cũng sẽ ra đi theo họ.
Thật rồ dại biết bao khi nghĩ rằng mình sẽ muôn đời sống mãi.
Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con.
Xin hãy mở rộng lòng từ bi.
Xin hãy gia hộ để con có thể dứt trừ mọi toan tính vì chẳng còn bao thời gian để phung phí.

Trên đây là bản Việt dịch đã được hiệu đính lần 3  trích đoạn từ [phần thứ nhì]của tác phẩm “Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa” của Jamgon Kongtrul Rinpoche Đời Thứ Nhất.
Tiểu Nhỏ và Tâm Bảo Đàn tạm phỏng dịch qua Việt ngữ từ bản Anh ngữ của Erik Pema Kunsang, Ian Saude and Michael Tweed vào năm 2010.
Tâm Bảo Đàn hiệu đính năm 2010, 2013 và 2016. Nguyện mong Jamgon Kongtrul Rinpoche sẽ sớm trở thành một đại y vương trong đời này.

Đọc Thêm

Vài Chú Giải Rời Về Thiền (Nguyên Giác)

posted Feb 2, 2017, 6:42 AM by Tam Bao Dan

Bài viết này là một số ghi chú rời về Thiền. Một số vấn đề sẽ được nhìn từ nhiều hướng, với gợi ý để suy nghĩ nhiều hơn là khẳng định. Bài này cũng sẽ viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu và khả dụng – để bất kỳ ai cũng có thể thấy thiền tập là pháp tu trực tiếp nhất, có thể tiếp cận bằng nhiều cách, có thể giúp người tập có ngay ảnh hưởng trên thân và tâm gần như tức khắc, thấy an lạc  ngay trong từng hơi thở và trong từng niệm một.

Thiền tập là đề tài bình thường và dễ gặp nhất trong hầu hết các sách về Phật Giáo (PG) tại Hoa Kỳ, nơi giới trí thức đang khám phá và ứng dụng như một công cụ đa dụng để chữa lành rất nhiều bệnh thân và tâm, và đã dùng như một phương pháp gìn giữ hòa bình, kể cả những nơi bạo lực gay gắt như trại tù.

Trong khi ứng dụng nơi công quyền Hoa Kỳ – như trong quân đội, trại giam, trường học, bệnh viện… -- thiền tập Phật Giáo được lược bỏ tính tôn giáo, để giữ thuần như một phương pháp thư giãn và trị liệu, nhiều khuynh hướng thiền tập khác đã xuất hiện. Trong đó có thiền tập theo khuynh hướng Ấn Độ Giáo, hay thiền tập ứng dụng vào phương pháp tĩnh tâm hay bồi linh của các hệ phái Thiên Chúa Giáo…

Một điểm chú ý là thiền tập theo các khuynh hướng tôn giáo mới xuất hiện, thoạt nghe có vẻ như là Phật Giáo, với các giáo chủ tự cho là vô thượng; họ dùng các ngôn ngữ và thiền pháp đã chế biến từ Phật Giáo để lôi kéo tín đồ. Chúng ta từng nghe nhiều chuyện trong cộng đồng gốc Việt tại Hoa Kỳ về những người theo các đạo mới chế biến từ PG đã ly dị vì bất hòa trong gia đình khi nói về các giáo chủ tôn giáo mới lạ đó, đã bán nhà để cúng cho các tân giáo chủ  mà họ tin đó là các vị Phật mới. Tại sao như thế? Phần lớn, vì họ tập thiền theo các vị đó, cảm thọ an lạc, và tin ngay rằng đó là thiền nhà Phật.

Nói ngắn gọn, trong tình hình như thế, chúng ta cần phải quảng bá phương pháp thiền tập của PG, phải nói rằng ai cũng có thể tập thiền PG, và phải cho biết rằng thiền tập PG mang lại hạnh phúc và lợi ích vô cùng tận cho người tập, và tận cùng là giải thoát.

ĐI TÌM PHÁP HÀNH…

Nhưng, thiền tập thế nào?

Phổ biến hiện nay tại Hoa Kỳ là pháp để tâm vào “here and now”… nghĩa là, để tâm vào cái “ở đây và bây giờ.” Nhiều vị nói rằng đó là Thiền chánh niệm (Right Mindfulness), tức là chi phần thứ 7 trong Bát Chánh Đạo. Chỗ này cũng tùy, chưa hẳn như thế. 

Chúng ta thử luận về pháp này, không phải để bác bỏ hay chấp nhận, nhưng để hiểu rằng Đức Phật dạy cốt tủy là phải có Giới trước. Hễ không có Giới, pháp nào cũng là sai. Vì pháp để tâm vào “bây giờ và ở đây” có thể giúp một chiến binh thiện xạ giết người nhiều hơn, giúp một chuyên viên ngân hàng lừa gạt nhiều hơn, giúp tăng thọ lạc kể cả khi làm điều bất chính… Trên nguyên tắc, không có gì sai, nếu giữ được Giới.

Đọc Thêm

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Ngàn Cánh Sen Pháp.

Bạch Dzambala: Thỉnh Nguyện Phước Bảo (Kệ tụng)

posted Feb 2, 2017, 5:23 AM by Tam Bao Dan   [ updated Feb 2, 2017, 5:24 AM ]

Excerpted from the Orgyen Dakini Wealth God Sadhana

Trích đoạn từ Nghi Quỹ Hộ Thần Phước Lộc Không Hành Nữ Orgyen

Longevity and Good Fortune [like] the Union of the Sun and Moon
Trường Thọ và Phước Bảo như sự Hợp nhất của Mặt Trời và Mặt Trăng

Wave the silk-arrow and chant while meditating.
Phất mũi tên phiến lụa và trì tụng trong thiền định.

Hum hri / de wa chen gyi zhing kham ne / dug ngal dra yang mi drag pe / de kyi phün sum tshog pe yang

Hum Hri. In the pure land of Sukhavati, fortune of perfect happiness, even the name of sorrow is unknown.

Hum Hri / Tại Phật Điền Cực Lạc, phước bảo của hỷ lạc tối thắng, ngay cả danh từ phiền não cũng không được biết đến.

HUM HRI. | IN THE LAND OF DE-WA-CHEN, | FOR-TUNE OF GREAT HAPPI-NESS,| THE NAME OF PAIN IS UN-KNOWN.

HUM HRI| Ở TRONG CÕI TỊNH ĐỘ CỰC LẠC| TRÀN ĐẦY ÂN PHƯỚC ĐẠI PHÚC LẠC| KHÔNG CÓ CẢ TÊN GỌI CỦA KHỔ

tshe yi ngö drub dag la tsöl / thug je zig shig tshe pag me

Amitayus, please bestow the Siddhi of longevity and behold me with compassion

Đức Vô Lượng Thọ, xin Ngài ban cho con quả vị thành tựu trường thọ, và đoái tưởng đến con với lòng từ bi.

A-MI-TA-YUS, GRANT LONG LIFE,| AND LOOK U-PON ME WITH LOVE.

VÔ-LƯỢNG-THỌ-PHẬT, BAN TRƯỜNG THỌ|ĐOÁI TƯỞNG CON VỚI LÒNG TỪ BI

po ta la yi zhing kham su / nyön mong dug nge ming yang me / thug je phün sum tshog pe yang

In the pure land of Potala, fortune of perfect compassion, even the name of the afflictions – the five poisons – do not exist.

Tại Phật Điền Phổ Đà, phước bảo của từ bi chân chính, ngay cả danh từ ngũ độc, các cảm xúc ô nhiễm cũng không hiện hữu.

IN THE LAND OF PO-TA-LA,| FOR-TUNE OF GREAT COMPA-SSION,| THE FIVE POI-SONS DON’T E-XIST

Ở BÊN TRONG CÕI NƯỚC PHỔ ĐÀ| TRÀN ĐẦY ÂN PHƯỚC ĐẠI TỪ BI| KHÔNG CÓ CẢ TÊN CỦA NĂM ĐỘC

chog gi ngö drub dag la tsöl / tse we zig shig chen re zig

Avalokitesvara, please bestow the supreme Siddhi and behold me with love.

Quán Thế Âm Bồ Tát, xin ban cho con quả vị thành tựu tối thượng và đoái tưởng đến con với tình yêu thương.

CHEN-RE-ZIG, HOLD ME WITH LOVE | AND GRANT THE SU-PREME SI-DDHI.

QUAN THẾ ÂM, XIN YÊU THƯƠNG CON| VÀ XIN BAN THÀNH TỰU TỐI THƯỢNG


Theo tâm nguyện của các Lama tại trung tâm Garchen Buddhist Institute, bản dịch Anh ngữ do Ina Bieler thực hiện và Kay Chandler hiệu đính vào tháng 11 năm 2006,
và tái hiệu đính vào năm 2012.

Bảo Vô Trước (Konchog Thogme) chuyển Việt ngữ văn xuôi và Tâm Bảo Đàn (Konchog Jimpa Lhamo) hiệu đính vào tháng 3 năm 2011 và tháng 11 năm 2016.
Konchog Osal Drolma chuyển Việt ngữ theo kệ vần vào tháng 11 năm 2016. Trần Lan Anh và Tâm Bảo Đàn hiệu đính vào tháng 11 năm 2016.


Đọc Thêm

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Hành Trì

Thư Cuối Năm (Sư Cô Vạn Thảo)

posted Jan 21, 2017, 12:18 PM by Tam Bao Dan   [ updated Feb 6, 2017, 10:35 AM ]

Dharamsala 19/12/2016, 

Xin cho tôi thêm những ngày bình thản
Xin cho tôi thêm cuộc sống nhiệm màu
Đôi khi chỉ có mây trời và núi
Đôi khi cuộc sống lại dạt dào.

Mới đó, mà một năm nữa lại trôi qua, đúng là thời gian là cái qua đi nhanh nhất mà chúng ta không thể nào ngăn cản lại được. Vạn Thảo nhớ năm trước khi mình viết thư chia sẽ cho Ban liên lạc Zangpo Project (BLL ZP) cùng các Mạnh thường quân cũng vào tháng này, tháng 12 cuối năm đúng không quý vị. Năm này Vt có nhiều thời gian hơn chắc là sẽ tâm sự nhiều hơn cùng BLL ZP và các mạnh thường quân. Vì cuối năm lớp Vt không phải thi cuối học kì như những năm khác, năm nay lớp Vt phải chuẩn bị đi xuống Nam Ấn 1 tháng để học môn རྣམ་འགྲེལ (Lượng luận) tại Tu viện Drepung, vì năm nay tại Tu viện này tổ chức ལྗང་དགུན་ཆོས (Cuộc hội thảo về Pháp vào mùa đông), và khi quay lại trường sang dịp tết Tây Tạng, lúc đó lớp Vt mới có 1 kì thi thảo luận về môn Lượng luận đã học trong năm.

Đầu thư, Vt xin chúc sức khoẻ đến BLL ZP cùng các Mạnh thường quân!

Mới đó mà Vt cũng đã ở được mấy năm trời bên xứ Ấn. Giờ ngồi nhìn lại cả một quảng đường cũng đầy thử thách nhưng lại cũng đầy thiện duyên. Thật sự nhiều lúc chỉ biết âm thầm cảm ơn những thiện duyên và những tấm lòng, nguyện mọi sự tu học đều được viên thành để đền đáp những công ơn ấy.

Đọc Thêm

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Đề Án - Zangpo Project.

Đèn Soi Nẻo Giác (Atisha)

posted Dec 1, 2016, 7:57 AM by Tam Bao Dan   [ updated Jan 21, 2017, 12:25 PM ]

Phạn ngữ: Bodhi-patha-pradìpa 
Tạng ngữ: Byang-chub lam-gyi sgron-ma 
Anh ngữ: A Lamp for the Enlightenment Path 
Bản dịch Anh ngữ: Richard Sherburne, S.J. | Bản dịch Việt: Thích Nữ Trí Hải

Tựa của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Atisha tác giả Đèn soi nẻo Giác được những người Tây Tạng kính nể đặc biệt. Mặc dù đã biết mình sẽ giảm thọ nếu du hành sang Tây tạng, ngài vẫn làm cuộc hành trình gian khổ qua dãy Hy mã lạp sơn và đi khắp xứ Tây tạng để giảng dạy giáo lý. Nơi ngài từ trần không xa thủ đô Tây Tạngđến nay vẫn còn là một thánh tích cho dân Tây tạng hành hương.

Chính cuộc đời Atisha cũng thể hiện con đường tu tập tâm linh mà đức Phật đã giảng dạy. Ngài đã đi nhiều nơi để tham học những bậc thầy có kinh nghiệm thân chứng. Sau khi học được tầm quan trọng của tâm vị thahướng đến tất cả hữu tình, ngài đã nỗ lực tự chuyển hóa để thành hiện thâncủa đức từ bi. Ngài công nhận tầm quan trọng của giới, định, tuệ và thực hành cả ba môn học. Tại Ấn độ quê hương ngài, Atisha đã nổi danh là bậc thầy uyên bác về giới luậtthiền định và triết học Phật giáo. Cũng như những bậc thầy từ bi khác đến từ đất Ấn, ngài đặc biệt chú trọng đến Mật điển khi giảng dạy Phật giáo cho người Tây Tạng,.

Atisha dạy rằng thông điệp của đức Phật cốt tủy là một phương pháp giải thoát hữu tình khỏi khổ đau. Ngài cố hàn gắn sự phân hóa có thể trở ngại cho việc lan truyền đạo Phật ở Tây Tạng bằng cách nêu lên những giáo lýcốt tủy, và chỉ rõ rằng mỗi giáo lý thích hợp cho một giai đoạn và một hạng người. Ngài nhấn mạnh giá trị của tất cả các ngành giáo lý Phật.

Sách này được Atisha soạn cốt để dạy cho những đệ tử Tây Tạng, là điển hình của loại văn học Lamrim- những giai đoạn trên đường tiến đến giác ngộ - về sau đã đạt đến cực thịnh trong giới học giả và giảng sư Tây Tạng. Nó trình bày những pháp hành quan trọng bằng một lối ngắn gọn dễ hiểu và có thứ tự, tùy theo trình độ tu tập và khả năng tâm linh.

Những pháp hành như trình bày ở đây có ích lợi cho tất cả mọi người trong bất cứ thời đại nào. Trải qua nhiều thế kỷ, dân Tây Tạng chúng tôi đã được lợi lạc rất lớn nhờ các pháp này, nên tôi hy vọng dân tộc các xứ khác cũng sẽ tìm được ở đây một phương pháp để đạt đến sự an bình bền vững mà họ mong muốn. Sách này do Richard Sherburne, S.J, một học giả Ki tô giáo nổi tiếng chuyển ra Anh ngữ; tinh thần hợp tác ấy đã làm con người cảm thông nhau hơn và đưa thế giới lại gần nhau trong việc thừa nhận cái cùng đích chung là cải thiện loài người.

Ngày 14-7-1982

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 

Đọc Thêm 

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Thuyết Giảng.

Cúng Dường Bổn Sư Nhân Dịp Lhabab Duchen (FPMT)

posted Dec 1, 2016, 7:51 AM by Tam Bao Dan   [ updated Jan 21, 2017, 12:23 PM ]

Hơn 15,600 Chư Tăng tham gia Lễ Cầu Nguyện vào ngày 20/11/2016 kỷ niệm ngày Đức Phật trở về từ Cung Trời Đạo Lợi. 

Hàng năm, đến ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca trở về từ cung Trời Đao Lợi, Quỹ Puja (Puja Fund) tài trợ những Lễ cầu nguyện và cúng dường đến chư Tăng trên toàn thế giới, cũng như cúng dường đến những Thánh Tích ở Ấn Độ, Nepal và Tây Tạng.  Năm nay, lễ Kỷ niệm này (Lhabab Duchen) - một trong 4 ngày thiêng liêng theo lịch Tây Tạng - được tiến hành vào ngày Chủ Nhật 20/11.

Lhabab Duchen kỷ niệm ngày Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thực sự trở về từ cung Trời Đao Lợi thứ 33, sau khi Đức Phật giảng Pháp cho Thân Mẫu của Ngài cùng Chư Thiên tại đó trong vài tháng.  Được coi như một ngày lễ Phật có năng lực tăng trưởng, nghiệp quả từ những hành động tạo ra trong ngày này sẽ được nhân lên một trăm triệu lần.  Kết quả đáng kinh ngạc này đã được Lama Zopa Rinpoche tìm thấy từ bộ Luật “Kho Tàng của Pháp Ngữ và Luân Lý.”

Doc Them  

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang  Sinh Hoạt - Tin Tức.

1-10 of 122