Thông Báo Mới

https://www.paypal.com/donate/?token=-ubHJWM_LjHu0_Yd1tVaN0Tykp9cRL1aFGwgeiayXCBCXsLHW4e8-nPMYTMIBdMDZrxYQG&country.x=US&locale.x=UShttps://www.paypal.com/donate/?token=-ubHJWM_LjHu0_Yd1tVaN0Tykp9cRL1aFGwgeiayXCBCXsLHW4e8-nPMYTMIBdMDZrxYQG&country.x=US&locale.x=US

Báo Cáo Tài Chánh của Viet Nalanda Foundation trước khi giải thể như một hội đoàn bất vụ lợi 501(C)3 vào ngày 31/12/2019

posted Mar 15, 2020, 2:31 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Mar 6, 2021, 9:18 PM ]

BÁO CÁO TÀI CHÁNH CỦA HỘI VIET NALANDA FOUNDATION TRƯỚC KHI GIẢI THỂ NHƯ LÀ MỘT HỘI ĐOÀN TỪ THIỆN 501(C)3 VÀO NGÀY 31/12/2019:

Nương vào sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát và của Đại Sư Garchen Rinpoche đã chủ trì Đại Pháp Hội A Di Đà tại Little Saigon vào tháng 6, 2019, cũng như nương vào lòng từ ái và quảng đại của các vị mạnh thường quân, bảo trợ viên, tham dự viên và thiện nguyện viên, Hội Viet Nalanda Foundation (VNF) đã có thể thành tựu trong việc gây quỹ trang trải mọi chi phí cho Đại Pháp Hội, cho các hoạt động vô vụ lợi của Hội cũng như để hỗ trợ cho các hoạt động Phật Pháp khác. Qua đó, Hội Viet Nalanda Foundation với tất cả tấm lòng thương quý và biết ơn, đã phát tâm muốn chia sẻ nguồn tài nguyên này (đến từ ngân quỹ Tổng Quát của VNF, ngân quỹ Ấn Tống của VNF, ngân quỹ Zangpo Project, cũng như đến từ các đóng góp và gian hàng bán gây quỹ tại Đại Pháp Hội A Di Đà) và cúng dường tổng số tịnh tài là $51,255.90 USD đến các trung tâm Phật Pháp và cơ quan bất vụ lợi khác theo đúng quy luật bất vụ lợi tại Hoa Kỳ trước khi giải thể Hội vào ngày 31/12/2019.

Xin xem chi tiết đính kèm hoặc tìm xem thông tin trên trang www.vietnalanda.org:
- Danh Sách Các Đóng Góp do Viet Nalanda Foundation gửi đến các trung tâm Phập Pháp và cơ quan từ thiện khác trước khi giải thể.
- Báo Cáo Tài Chánh về Đại Pháp Hội A Di Đà
- Danh sách mạnh thường quân và bảo trợ viên cho Đại Pháp Hội A Di Đà

Kể từ hôm nay (ngày 15/3/2020), trang Facebook của Viet Nalanda Foundation sẽ đổi tên thành VIET NALANDA FOR ALL (VNFA) và sẽ sinh hoạt như là một nhóm huynh đệ đạo hữu trong cộng đồng, để chia sẻ và đăng tải các tài liệu Phật Pháp trong tinh thần bất bộ phái, với lòng thương quý và tôn kính trước tất của những truyền thống của Phật Đạo.

Với lòng thương mến và tri ân, xin cám ơn tất cả đã cùng đồng hành với Viet Nalanda Foundation trong suốt những năm qua. Rất yêu quý tất cả và Viet Nalanda vẫn còn có mặt ở đây nhưng chỉ là trong một "hiện thân" khác. Xin được gửi đến tất cả những lời cầu nguyên yên bình nhất.


TOÀN BỘ BÁO CÁO TÀI CHÁNH


---------------------------------------

FINANCIAL REPORTS OF VIET NALANDA FOUNDATION BEFORE ITS DISSOLUTION ON DECEMBER 31, 2019:

Due to the blessings of the Buddhas, Bodhisattvas, and of Garchen Rinpoche who presided over the Great Amitabha Drupchen in Little Saigon, CA in June 2019, and due to the kindness and generosity of all the benefactors, donors, participants and volunteers, Viet Nalanda Foundation (VNF) was able to successfully raise fund for the Drupchen’s expenses, the organization’s non-profit activities, as well as to support other Dharma activities. As such, Viet Nalanda Foundation, with love and with gratitude, wished to share its resources (from VNF’s General Fund, VNF’s Printing Fund, VNF’s Zangpo Project Fund, as well as donations and proceeds from the Amitabha Drupchen) and made the donations of $51,255.90 USD (fifty-one thousands, two hundred, fifty-five dollars and ninety cents) to other non-profit Dharma centers and organizations in accordance with the US non-profit law before its dissolution as a 501(c)3 non-profit organization on December 31, 2019.

All details can be found herein or on www.vietnalanda.org:
** List of donations made by Viet Nalanda Foundation (VNF) to Other Non-Profit Dharma Centers and Organizations before its dissolution.
** Financial Report of the Great Amitabha Drupchen
** List of Sponsors and Donors for the Great Amitabha Drupchen

Starting today (March 15, 2019), Viet Nalanda Foundation's Facebook will change its name to Viet Nalanda For All (VNFA) and will function as a community group of Dharma brothers and sisters. We will continue to post and share Dharma materials in a non-sectarian spirit and with a mind of love and reverence for all traditions of the Buddha-Dharma.

With love and gratitude, thank you for walking the path with us throughout these years. We love you and we are still here for you but just in a different "emanated form." Sending everyone lots of prayers for serenity and peace.

Diễn Đàn Viet Nalanda và Hội Viet Nalanda Foundation Sẽ Ngưng Hoạt Động (2019)

posted Dec 6, 2019, 5:00 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Dec 6, 2019, 7:46 PM ]

California, ngày 28 tháng 11, 2019

Kính thưa quý Đạo hữu và Thân hữu,

Chúng tôi xin trân trọng kính gửi quý Đạo hữu và Thân hữu lá thư này để gửi lời tri ân đến quý vị trong Mùa Lễ Tạ Ơn và loan báo một số thông tin liên quan đến diễn đàn Viet Nalanda và Hội Viet Nalanda Foundation.

(1) Diễn đàn Viet Nalanda sẽ ngưng sinh hoạt kể từ ngày 30 tháng 11, 2019
Năm 2004, diễn đàn Viet Nalanda (khi đó có tên là Viet Vajra) đã được khởi xướng vì nhu cầu liên lạc, trao đổi thông tin cũng như chia sẻ bài vở, tài liệu dịch thuật giữa những người có duyên với Kim Cang Thừa/Phật Giáo Tây Tạng. Sau 15 năm cùng với sự phát triển của Kim Cang Thừa/Phật Giáo Tây Tạng tại khắp nơi trong các cộng đồng Phật tử người Việt trên toàn thế giới, kể cả tại Việt Nam, hiện nay đã có sự hiện diện của đông đảo các cộng đồng và các trung tâm Phật Giáo Tây Tạng do người Việt điều hành, cũng như có các trang mạng, các forum bằng tiếng Việt trên thế giới để hỗ trợ nhu cầu tìm hiểu và tu học của Phật tử người Việt. Ngoài ra rất nhiều bài vở, tài liệu tiếng Việt cũng đều được đăng tải trên các trang mạng xã hội. Do đó, Ban Moderator của diễn đàn Viet Nalanda xin phép cho diễn đàn được về hưu. Ban Moderator xin thành thật biết ơn và rất trân quý sự tham gia đóng góp của tất cả các Đạo hữu và Thân hữu trên diễn đàn trong thời gian  hơn 15 năm qua.

(2) Hội Viet Nalanda Foundation 501(c)3 sẽ ngưng hoạt động kể từ cuối ngày 31 tháng 12, 2019 [5p.m. PST]
Hội Viet Nalanda Foundation đã được chính thức thành lập vào năm 2006 (khi đó có tên là Viet Vajra Foundation)  tại Maryland, Hoa Kỳ, để phụng sự Phật Pháp và giới thiệu truyền thống Kim Cang Thừa/Phật Giáo Tây Tạng đến cộng đồng Phật tử người Việt trên khắp thế giới, cổ súy tinh thần bất bộ phái đối với các truyền thống khác nhau của Phật Giáo Tây Tạng, cũng như tôn kính tất cả ba thừa trong Phật đạo. Sau hơn 13 năm sinh hoạt, các anh chị em trong Ban Chấp Hành Viet Nalanda Foundation đã thảo luận và đồng ý quyết định sẽ có những định hướng mới, và do đó, Hội sẽ ngưng hoạt động trong hình thức của một hội đoàn bất vụ lợi 501(c)3.

(3) Các dự án đã hoàn tất trong năm 2019 và các định hướng mới
Đại Pháp Hội A Di Đà “Thể Nhập Tự Tánh Quang Minh” do Garchen Rinpoche chủ trì vào tháng 6/2019 tại Little Saigon, California là một dấu son viên mãn đánh dấu 13 năm sinh hoạt. Qua sự gia trì của Garchen Rinpoche, qua các gian hàng gây quỹ và qua sự đóng góp nhiệt tình của quý Mạnh thường quân và Thiện nguyện viên, Hội Viet Nalanda đã may mắn có được điều kiện ngân quỹ rộng rãi để có thể hoàn tất các Phật sự như sau trong năm 2019:


ZANGPO PROJECT (2019-2024)

Zangpo Project - USA  đã gửi tài trợ học bổng cho 4 niên học (từ 1/2020 đến 5/2024) đến hai trường đại học Sarah College (Dharamsala, Ấn Độ) và Rangjung Yeshe Institute (Kathmandu, Nepal). Hội đã yêu cầu hai trường đảm nhiệm việc trực tiếp cấp học bổng trong vòng 4 năm sắp tới cho 8 học viên hiện vẫn đang còn học tại hai trường, với điều kiện các vị này có đủ điểm tốt để có thể hoàn tất chương trình học vấn như quy định. Số tịnh tài còn tồn đọng từ ngân quỹ này, nếu có, sẽ được hai trường sung vào các dự án giáo dục tại trường.
- - Tài trợ ngân quỹ xây dựng nội thất cho các giáo viên tại trường Sarah College.  

- Tài trợ ngân quỹ trường Esukhia (Dharamsala) để hỗ trợ cho chương trình dạy Tạng ngữ.
Zangpo Project - Vietnam và Úc tiếp tục cấp học bổng cho 9 học viên hiện đang học tại: Institute of Buddhist Dialectics (IBD), Thư Viện và Ni Viện (Dharamsala).
Zangpo Project - Vietnam, trong tư cách một nhóm Đạo hữu-Thân hữu và trong khả năng có thể, sẽ tiếp tục công tác gây quỹ từ năm 2020 trở đi để bảo trợ các học viên theo  học tại IBD, Thư Viện và Ni Viện. Trong tương 
lai nếu quý vị Đạo hữu và Thân hữu ở Hoa Kỳ, Úc, Canada, v.v. muốn tiếp tục hỗ trợ cho quỹ Zangpo Project để chu cấp cho các học viên hiện vẫn đang học tại IBD, Thư Viện và Ni Viện, thì xin liên lạc với Huyền Đoàn (Zangpo Project - Vietnam) tại zangpoproject@gmail.com.
** Xin lưu ý là Zangpo Project đã ngưng nhận đơn xin học bổng từ ngày 15/3/2018 và sẽ chấm dứt không nhận thêm đơn mới trong tương lai.


KINH SÁCH ẤN TỐNG (2019) 
(1) Sách "Khảo Luận Nalanda, Truyền Thừa và Truyền Nhân" -Võ Quang Nhân biên khảo 
(2) Sách "Đến Từ Giữa Lòng Tây Tạng" -Tiểu sử Vị Thủ Ngôi Drikung Chetsang Rinpoche/Elmar Gruber (Nhóm Tâm Ấn dịch)
(3) Sách bỏ túi song ngữ Anh-Việt "The Lamp Illuminating the Path - Ngọn Đèn Soi Sáng Con Đường Giải Thoát" - Đại Sư Tsele N'atso Rangdrol (Tâm Bảo Đàn dịch)
(4) Sách Anh ngữ và Việt ngữ “The Eighteenth Aspirational Vow of Buddha Amitabha - Lời Nguyện Thứ 18 Của Đức Phật A Di Đà”- Bhikkhu Thích Tuệ Hải (Milam Sudhana dịch)
** Quý Đạo hữu nào muốn thỉnh các kinh sách trên, xin liên lạc 
vietnalanda@ymail.com.


QUIET WISDOM TRANSLATION PROJECT - DỰ ÁN DỊCH THUẬT TUỆ TĨNH (2019)

(1) Tài trợ dịch thuật và ấn tống sách "Cuộc Đời Của Thầy Tôi" về Ngài Ling Rinpoche do Đức Đạt Lai Lạt Ma biên soạn (Pema Choedon Lâm Thúy Bảo Châu dịch và sẽ do Trung Tâm Drepung Loseling -Texas phát hành).
(2) Tài trợ ấn tống sách "Khai Thị Về Thiền" của Garchen Rinpoche (Tiểu Nhỏ dịch và sẽ do Trung Tâm Drikung Dharma Surya/Virginia phát hành).
(3) Tài trợ ấn tống Kinh Sách và Nghi Quỹ Truyền Thừa Longchen Nyingtik (sẽ do Trung Tâm Longchen Nyingtik Institute/California phát hành).
(4) Tài trợ dịch thuật sách thiếu nhi“Em Mơ Cùng Đức Phật” (Dharmachari Nagaraja), “Rất Yêu Thế Gian Này” (Mingyur Rinpoche) và Kinh Đại Thừa (Nguyễn Minh Tiến/Liên Phật Hội/California biên dịch và phát hành). 
(5) Tài trợ ấn tống sách thiếu nhi “Đức Phật Kể Con Nghe” (Dharmachari Nagaraja) (Tâm Anh dịch) cùng Nhà Sách Thái Hà để tặng các em thiếu nhi trong các khóa tu tại một số Chùa trong Mùa Vu Lan 2019 tại Việt Nam.
(6) Tài trợ dịch thuật sách tự truyện“Thiền Đã Cứu Sống Tôi” của Phakyab Rinpoche (Hoài Thanh dịch).
(7) Tài trợ xin bản quyền dịch thuật sách truyện hình cho thiếu  nhi:“Khu Vườn Của Mishan” (James Vollbracht) và “Những Rặng Núi Ở Tây Tạng” (Mordicai Gerstein).

Ngoài ra trước khi ngưng hoạt động, VNF phát tâm gửi cúng dường đến một vài trung tâm Phật Giáo của các vị Đạo Sư Tây Tạng thuộc các dòng truyền thừa khác nhau tại Ấn Độ và Hoa Kỳ. Mọi thông tin tài chánh sẽ được đăng tải trên trang nhà www.vietnalanda.org. Trong tương lai chúng tôi cũng dự trù nếu đủ thuận duyên sẽ thành lập một trang web và một trang Facebook mới. Tuy sẽ không còn hoạt động như một hội đoàn 501(c)3, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ Phật Pháp bằng cách phổ biến các kinh sách dịch thuật, đặc biệt là của Quiet Wisdom Translation Project - Dự Án Dịch Thuật Tuệ Tĩnh qua các hình thức khác nhauKhi đủ duyên lành, chúng tôi sẽ loan báo địa chỉ của trang web và trang Facebook mới "Viet Nalanda For All"(thông tin sẽ được loan báo trên các mạng cộng đồng). Mọi thắc mắc, xin liên lạc bodetam4all@gmail.com.

Thời gian hơn 13 năm qua là một chu kỳ rất tuyệt vời. Người Tây Tạng cho rằng con số 13 là một con số tâm linh và cát tường. Nên khi đủ duyên để chuyển hướng và gửi lời tạm biệt đến các Đạo hữu và Thân hữu vào thời điểm mang tính cách tâm linh và cát tường này, các anh chị em VNF rất hoan hỷ được dừng ở điểm cần dừng, và đây đúng là thời điểm để chuyển qua một chương sách mới. Các anh chị em VNF rất trân quý và biết ơn tất cả các Đạo hữu, Thân hữu, các Mạnh thường quân và các anh chị em Thiện nguyện viên trong thời gian hơn 13 năm qua, đã chia sẻ nhiệt huyết, niềm tin, công sức, tài chánh và đặc biệt là tình thương mến để chúng ta có thể cùng đồng hành và cùng hoàn tất được một số tâm nguyện nho nhỏ trong những giai đoạn khác nhau. Xin được tri ân từ tận đáy lòng, và xin kính chúc tất cả vô lượng an lạc và vô lượng cát tường. 

Trân kính,


Đại diện Viet Nalanda Foundation

Tùng Vũ (Chủ Tịch)
Sỹ Lưu (Phó Chủ Tịch/Đồng Sáng Lập Viên)
Thúy Hằng Lê (Tổng Thư Ký) 
Hiền Trần (Thủ Quỹ) 
Bạch Nga Nguyễn (Moderator Diễn Đàn)
Sue-Sue Lưu 
(Sáng Lập Viên)

Đọc Thư PDF

Thư Tri Ân/ Letter of Gratitude - Ban Tổ Chức Đại Pháp Hội A Di Đà

posted Jul 15, 2019, 6:38 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Jul 15, 2019, 6:40 PM ]

Đại diện Ban tổ chức và đại gia đình  Phật tử Viet Nalanda Foundation, chúng con xin cung kính gửi lá thư tri ân này đến Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche, chư Tôn đức, quý Tăng và quý Ni, quý vị Mạnh thường quân, Bảo trợ viên, Tình nguyện viên và toàn thể đại chúng tham dự tại Fountain Valley, CA cũng như trên toàn thế giới qua đường truyền trực tiếp.

Đây thật là một đại nhân duyên vô cùng cát tường và hiếm quý nên vừa qua Viet Nalanda Foundation và cộng đồng Phật tử tại Little Saigon, California đã được  thọ pháp trân quý từ Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche trong Đại pháp hội A Di Đà “Thể Nhập Tự Tánh Quang Minh” và Thắp Nến Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới, cùng các Phật sự khác từ ngày 14/6 - 17/6 năm 2019. Do thời gian eo hẹp và kinh nghiệm giới hạn trong việc tổ chức một pháp hội lớn nên chúng con đã không thể chu toàn mọi việc và đã có một số sơ suất ngoài ý muốn. Tuy nhiên, chúng con rất biết ơn sự nhẫn nại và thông cảm từ tất cả, và vô cùng hoan hỷ trước sự thành công của pháp hội. Do đó, trong lá thư này, với tất cả tấm lòng thành, chúng con xin được chính thức gửi lời tri ân đến:

- Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche, nay đã 83 tuổi, không quản ngại thời gian và đường xá xa xôi, đã từ bi đến Little Saigon ban diệu pháp và chủ trì đại pháp hội A Di Đà cho cộng đồng Phật tử Việt Nam và ngoại quốc.

- Đạo sư  Dorje Lopon Thubten Nyima (Gape Lama), trụ trì Trung Tâm Richen Choling đã bỏ thời giờ và tâm huyết cố vấn cho chúng con trong việc tổ chức pháp hội, góp ý cho chúng con trong việc trang nghiêm hội trường lẫn cho nội dung chương trình thêm phần hoàn hảo. Trung Tâm Rinchen Choling cũng đã cho mượn bàn ghế, pháp tòa, tọa cụ và các pháp cụ, v.v. 

 - Quý Thầy Khenpo Samdup, A Bo, Bu Nima, và Sư Cô Ani Samten thuộc tăng đoàn của Garchen Rinpoche; Đạo sư Drupon Samten, Thầy Konchog Norbu, quý Sư Cô Ani Chodron và Ani Stanzin thuộc Trung Tâm Drikung Kyobpa, cùng quý Tôn đức, quý Tăng, quý Ni thuộc cả hai truyền thống Đại Thừa Việt Nam và Phật Giáo Tây Tạng đã hỗ trợ tinh thần, công sức và hoan hỷ đến tham dự pháp hội.


Đọc Thêm / Read On [Tiếng Việt] [English]

Đại Pháp Hội A Di Đà "Thể Nhập Tự Tánh Quang Minh" - The Great Amitabha Drupchen "Entering One's Nature of Luminosity (Garchen Rinpoche)

posted Feb 1, 2019, 10:33 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Mar 10, 2019, 10:23 PM ]

! GHI DANH BẮT ĐẦU VÀO NGÀY 5/3/2019 ! 
! REGISTRATION BEGINS MARCH 5, 2019 !
! 法會報名將於2019年三月開始

Thông báo sơ khởi - Preliminary announcement [Tiếng Việt]  [English]  [中文] Updated 2/2/2019 
 

Ghi danh (qua Eventbrite) cho 
Đại Pháp Hội A Di Đà 
(14/6 - 17/6, 2019) tại Little Saigon, California với Garchen Rinpoche 
To register online (via Eventbrite) for the Great Amitabha Drupchen (June 14 - 17, 2019) in Little Saigon, California with Garchen Rinpoche 
彌陀大成就竹千法會/噶千仁波切主法/2019614日 - 17日/加利福尼亞州小西貢(Little Saigon)網上報名>請點擊這裏(Eventbrite報名系統)

Lá thư kêu gọi mạnh thường quân hùn phước bảo trợ chương trình pháp hội. 
Ban tổ chức xin trân trọng mọi cúng dường tùy hỉ  > XIN BẤM VÀO ĐÂY... 
All donations are welcome and greatly appreciated > 
CLICK HERE...
  
歡迎捐助法會,衷心感謝>捐助請點擊這裡...

Đã 8 năm qua, Viet Nalanda Foundation nay mới lại được có dịp đón tiếp vị đại sư danh tiếng Garchen Rinpoche và tăng đoàn Drikung Kagyu Phật Giáo Tây Tạng đến với cộng đồng Phật tử người Việt.  Theo như chúng tôi được biết thì qua năm 2020, Garchen Rinpoche (nay đã 83 tuổi) sẽ lưu lại tại trú xứ của ngài chứ không đi hoằng hóa khắp nơi như trong thời gian hơn hai mươi năm qua nữa.  Do đó, trong năm 2019 này, nhân dịp kỷ niệm 13 năm thành lập hội, tâm nguyện của Viet Nalanda Foundation là sẽ có đầy đủ thiện duyên để tổ chức được một chương trình Đại Pháp Hội A Di Đà trang nghiêm, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, đem đến sự chuyển hóa tâm linh cho nhiều người.  

Chương Trình Gây Quỹ Đặc Biệt 1/2019 (Zangpo Project)

posted Jan 17, 2019, 4:52 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Jan 17, 2019, 4:55 PM ]

Hoa Kỳ ngày 17/1/2019

Kính thưa quý đạo hữu,

Đầu tiên Zangpo Project xin được gửi lời thăm hỏi chân thành đến tất cả quý đạo hữu và các mạnh thường quân. Năm vừa qua, Zangpo Project đã có đủ duyên lành để tổ chức được một buổi pháp đàm do Sư Cô Nhật Hạnh (thông dịch viên chính thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma và cố vấn của chương trình Zangpo Project) hướng dẫn tại Little Saigon, California vào ngày 10/7/2018 để ủng hộ việc gây quỹ cho Zangpo Project. Xin kính mời quý đạo hữu cùng đọc bản tường thuật của cư sĩ Nguyên Giác tại link dưới đây:


Trong buổi pháp đàm này và qua sự trợ lực nồng nhiệt của các mạnh thường quân và đạo hữu, Zangpo Project đã có được đủ tịnh tài để giúp cho chương trình có thể trường tồn thêm một thời gian nữa! Trong niên học mới, kể từ tháng 7/2018 cho đến tháng 6/2019, Zangpo Project sẽ bảo trợ tất cả 18 vị Tăng, Ni, cư sĩ người Việt tu học tại Dharamsala và Nepal. Đặc biệt năm nay cũng là năm đầu tiên Zangpo Project bảo trợ học bổng bán phần cho hai em cư sĩ trẻ tuổi bắt đầu theo học chương trình Cử nhân Phật học (B.A.) chuyên Tạng ngữ tại trường đại học Phật Học Quốc Tế Rangjung Yeshe Institute, Nepal.

Năm nay, Ban Liên Lạc Zangpo Project xin được tiếp tục gây quỹ với mong nguyện sẽ giúp được cho chương trình ổn định dài lâu, để quý Thầy, Cô và cư sĩ có thể yên tâm tu học, vượt qua được mọi thử thách để làm lợi lạc cho muôn người trong tương lai. Hiện nay, chúng tôi đã thỉnh được một số ít tôn tượng Quán Thế Âm Tứ Thủ (cao 11 cm, ngang 8cm) và số tượng này đã được chư tăng tại Tự viện Shungpa Kamtsen của ngài Dhakpa Rinpoche tại Tu viện Sera Mey hiến cúng. Các bức tượng này đã được một nghệ nhân tại Nepal khắc tạc—đây là vị nghệ nhân lão luyện đã từng chế tác bảo tháp cho ngài Dhakpa Rinpoche. Tuyệt vời hơn nữa là các bức tượng này đã được đích thân Đức Đạt Lai Lạt Ma gia trì ngay tại dinh thất của ngài ở Dharamsala, Ấn Độ nhân dịp pháp hội dành riêng cho người Việt trong năm 2017. Zangpo Project sẽ xin kính biếu các bức tượng này đến quý mạnh thường quân nào phát tâm hỗ trợ từ $300 USD trở lên kể từ hôm nay (ngày 17/1/2019) cho đến khi nào hết số tượng chúng tôi hiện đang lưu giữ tại Hoa Kz, Úc Châu và Việt Nam. 

Tại Hoa Kz, Canada và Âu Châu, xin gửi email đến: zangpoproject@gmail.com. Tại Úc, xin liên lạc: hovanthanh542yahoo.com. Tại Việt Nam, xin liên lạc: huyen2307@yahoo.com.

Zangpo Project cũng nhân đây xin được chân thành tri ân tất cả mọi đóng góp tùy hỷ từ quý đạo hữu khắp nơi cho niên học 2017-2018 vừa qua, và xin được gửi lời chúc tỉnh thức, an vui đến tất cả quý vị.

Chi phiếu đóng góp có thể gửi về địa chỉ sau đây: Viet Nalanda Foundation, 8201 Westminster Blvd. #200 Westminster, CA 92683 USA
Trên chi phiếu, xin ghi chú: “Zangpo Project.”

Quý vị cũng có thể xem thêm chi tiết và bản tường trình trên trang nhà: http://www.vietnalanda.org/dhe-an/zangpo
Nguyện hồi hướng đến quả vị giác ngộ của quý vị hảo tâm, quý học viên và toàn thể chúng sinh.


Sách giấy "Bao La Như Bầu Trời, Thẳm Sâu Như Biển Cả" đã được phát hành (12/2018)

posted Dec 26, 2018, 12:08 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Dec 29, 2018, 1:58 PM ]

Tập sách “Bao La Như Bầu Trời – Thẳm Sâu Như Biển Cả – Ngọn Đèn Châu Báu  Xưng Tán Bồ Đề Tâm” (Vast as the Heaven Deep as the Sea – The Jewel Lamp – A Praise of Bodhicitta) do Khunu Rinpoche trước tác đã được dịch qua Việt ngữ từ bản Anh Ngữ do Gareth Sparham chuyển ngữ từ tiếng Tây Tạng (nhà xuất bản Wisdom Publications, Boston - USA ấn hành vào năm 1999). Tập thi kệ gồm có 356 bài kệ, mỗi bài kệ gồm có 4 câu... 

Nếu người muốn dễ dàng tu tập 
Đạt đến sự toàn tri và thấu rõ vạn pháp,
Còn có pháp tu nào khác hơn
Là nương nhờ Bồ Đề Tâm của chư Bồ Tát!

Mặt trăng của Bồ Đề Tâm đang dần tròn,
Làm trào dâng một đại dương hoan hỷ,
Tràn ngập động lực vị tha, cùng  bao nhiêu điều khác nữa,
Làm cho  ánh trăng đêm mát dịu cũng vì thế mà sanh lòng  hổ thẹn.

Bồ Đề Tâm phục vụ như một thanh gươm
Cắt đứt chồi non của phiền não,
Là vũ khí để bảo vệ
Tất cả chúng sanh đang lang thang.

Đọc Thêm

Hiệu đính sơ khởi: Cao Thanh Dung 
Với sự góp ý của Huyền Đoàn và Sơn Ý 
Tổng hiệu đính: Tâm Bảo Đàn
Viet Nalanda Foundation ấn tống và phát hành
ISBN 978-1-937175-12-2

Dự Án Dịch Thuật Quiet Wisdom Translation Project—Viet Nalanda Foundation được sự đồng thuận của Wisdom Publications để chuyển dịch tác phẩm này từ Anh ngữ sang Việt ngữ.

Nếu quý vị muốn thỉnh sách giấy, xin liên lạc: bodetam4all@gmail.com (Hoa Kỳ) hoặc huyen2307@yahoo.com (Vietnam)

Thư Ủng Hộ Dự Án Dịch Thuật từ Văn Phòng Đức Đạt Lai Lạt Ma (8/2018)

posted Aug 30, 2018, 8:17 AM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Aug 30, 2018, 8:27 AM ]

LETTER OF SUPPORT from the Office of H.H. Dalai Lama for "QUIET WISDOM TRANSLATION PROJECT" 

Xin được vô cùng hoan hỷ chia sẻ với các đạo hữu và các bạn lá thư ủng hộ "Dự Án Dịch Thuật Tuệ Tĩnh - Quiet Wisdom Translation Project" từ Văn Phòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma gửi cho Viet Nalanda Foundation vào ngày 24/8/2018.

Xin chân thành tri ân sự hỗ trợ của tất cả. Nguyện "Dự Án Dịch Thuật Tuệ Tĩnh - Quiet Wisdom Translation Project" sẽ luôn có được sức sống mãnh liệt và tươi mới để có thể tiếp tục chuyển dịch những lời vàng ngọc từ các vị chân sư của tất cả các truyền thống tu tập và tất cả các dòng truyền thừa, và nguyện sẽ tiếp tục được làm người bạn đồng hành của người dịch và người đọc xuyên qua biển lớn tâm linh.

Thư Cám Ơn của Ban Tổ Chức Pháp Đàm Với Sư Cô Nhật Hạnh tại California

posted Jul 13, 2018, 11:03 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Jul 14, 2018, 12:13 PM ]

California ngày 13/7/2018

Viet Nalanda Foundation và ban tổ chức buổi pháp đàm "Sự Cần Thiết Của Một Nền Giáo Dục Phật Giáo Cho Xã Hội Ngày Nay" một lần nữa xin thành tâm cảm niệm công đức của Sư Cô Nhật Hạnh đã hướng dẫn và hỗ trợ chúng con để buổi pháp đàm vào ngày thứ Ba 10/7/2018 tại Little Saigon, California được viên mãn nhằm hỗ trợ quỹ học bổng của Đề Án Zangpo Project. Thêm vào đó, cũng nhờ vào sự tương duyên và đồng cảm của tất cả mọi người (dù là có mặt hay ở xa) mà  sự thành công của chương trình đã vượt ngoài mơ ước của chúng con. Do sự chuẩn bị quá gấp rút nên chúng con đã thiếu sót thật nhiều khi không bày tỏ lòng biết ơn một cách đầy đủ đến tất cả chư vị khi kết thúc buổi pháp đàm, và vì thế nên một lần nữa, chúng con xin thành tâm gửi lời tri ân đến:

[Đọc Thêm]

Zangpo Project: Pháp Đàm với Sư Cô Nhật Hạnh tại Quận Cam (July 10, 2018)

posted Jul 4, 2018, 9:45 AM by Bồ Đề Tâm 4 All

Viet Nalanda Foundation xin kính mời quý đạo hữu đến tham dự buổi Pháp Đàm với Sư Cô Nhật Hạnh để ủng hộ chương trình học bổng của Đề Án Zangpo Project dành cho quý Tăng Ni sinh và học viên người Việt hiện đang theo học Tạng ngữ và Phật học tại các đại học, ni viện và trung tâm Phật Giáo Tây Tạng ở Ấn Độ và Nepal. Buổi pháp đàm do Sư Cô Nhật Hạnh) hướng dẫn và sẽ có phần vấn đáp.

Sư Cô  NHẬT HẠNH (Tenzin Yangchen) -  Thông dịch viên Tạng-Việt và Anh-Việt của Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma

Pháp đàm - Sự Cần Thiết Của Một Nền Giáo Dục Phật Giáo Cho Xã Hội Ngày Nay


* Slideshow:  Hình ảnh sinh hoạt tu học của Tăng Ni sinh và học viên người Việt tại Dharamsala, Ấn Độ

Thứ Ba ngày 10 tháng 7, 2018 (6g.30 – 8g.30 tối)

Nhà hàng Moonlight Restaurant

15440 Beach Boulevard #118, Westminster, CA  

** Sẽ có cơm chay và thức ăn nhẹ cúng dường đến tất cả đại chúng tham dự **


Để ban tổ chức có thể chuẩn bị chu đáo các phần ăn cho toàn thể đại chúng, xin ghi danh trước ngày 8/7/2018 
qua email bodetam4all@gmail.com hoặc điện thoại 714-458-4722.  Chương trình sẽ bắt đầu đúng giờ.

Xin click vào đây để xem chi tiết trên FLYER (PDF)

Zangpo Project: Giới Thiệu Chương Trình Văn Bằng Triết Học Phật Giáo Nalanda

posted Jun 27, 2018, 5:52 AM by Bồ Đề Tâm 4 All

Ban Liên Lạc Zangpo Project xin hoan hỷ kính gửi chia sẻ đến quý đạo hữu thông tin về chương trình cấp Văn BằngTriết Học Phật Giáo Nalanda  (Diploma Course in Nalanda Buddhist Philosophy) do Tibet House (Trung Tâm Văn Hóa của Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma)   tổ chức tại Delhi, Ấn Độ.  Có thể học online qua mạng. 

 **Bất kỳ ai với lòng khao khát muốn tìm hiểu về giáo lý đạo Phật và đang cư ngụ tại bất kỳ nơi đâu trên thế giới đều có thể tham gia.

 ** Tuy xem lịch học thì thấy ghi là chương trình dự trù bắt đầu vào May 18, 2018, nghỉ hè rồi  quay  lại học vào August 2018, nhưng theo thông báo mới nhất dưới đây thì thời hạn ghi danh đã được mở rộng và hạn chót ghi danh là July 31, 2018. 

 ** Chương trình được dạy bằng Anh ngữ, kéo dài trong một năm với khoảng  20 giờ học mỗi tháng.

 ** Chi phí cho toàn bộ chương trình là Rps. 1.250 tức khoảng $18 USD dành cho Tăng Ni và hoc sinh/sinh viên, và Rps. 5.000 tức khoảng $72 USD cho tất cả các học viên khác.

 ** Chương trình do Chính phủ Ấn Độ phụ cấp theo nguyện vọng của Đức Đạt Lai Lạt Ma.

 Thông tin chi tiết: http://tibethouse.in/node/555

 

1-10 of 48