Recent site activity

Aug 15, 2018, 10:45 AM Tam Bao Dan edited Kinh Gangottara (Kinh Viên Dung Thuần Khiết) - Bản mới 8/2018
Aug 15, 2018, 10:39 AM Tam Bao Dan edited Kinh Gangottara (Kinh Viên Dung Thuần Khiết) - Bản mới 8/2018
Aug 15, 2018, 10:36 AM Tam Bao Dan edited Kinh Gangottara (Kinh Viên Dung Thuần Khiết) - Bản mới 8/2018
Aug 14, 2018, 3:39 PM Tam Bao Dan edited Kinh Gangottara (Kinh Viên Dung Thuần Khiết) - Bản mới 8/2018
Aug 14, 2018, 3:39 PM Tam Bao Dan edited Kinh Gangottara (Kinh Viên Dung Thuần Khiết) - Bản mới 8/2018
Aug 14, 2018, 3:38 PM Tam Bao Dan created Kinh Gangottara (Kinh Viên Dung Thuần Khiết) - Bản mới 8/2018
Aug 14, 2018, 3:33 PM Tam Bao Dan created Hành Trình Ra Đi Ẩn Tu Của Mingyur Rinpoche (Tsonyi Rinpoche)
Aug 14, 2018, 3:31 PM Tam Bao Dan edited Thuyết giảng
Aug 14, 2018, 3:13 PM Tam Bao Dan created Bài Nguyện Trí Huệ và Dũng Cảm (Tổ Jigten Sumgon)
Aug 14, 2018, 3:11 PM Tam Bao Dan edited Thuyết giảng
Aug 14, 2018, 6:01 AM Tam Bao Dan edited Tuyển tập ấn tống điện tử
Aug 14, 2018, 5:59 AM Tam Bao Dan edited Thuyết giảng
Aug 8, 2018, 7:44 AM Tam Bao Dan edited Tịnh Hóa Hằng Ngày (Lama Zopa Rinpoche)
Aug 8, 2018, 7:43 AM Tam Bao Dan edited Tịnh Hóa Hằng Ngày (Lama Zopa Rinpoche)
Aug 7, 2018, 10:42 PM Tam Bao Dan created Bài Phát Biểu Bế Mạc Hội Nghị Tôn Giáo Toàn Cầu 2011 (Đức Đạt Lai Lạt Ma)
Aug 7, 2018, 10:34 PM Tam Bao Dan created Tịnh Hóa Hằng Ngày (Lama Zopa Rinpoche)
Aug 6, 2018, 3:46 PM Tam Bao Dan edited Chuyển Biến Các Hoạt Động Hằng Ngày Thành Pháp Môn Hành Trì (Milarepa)
Aug 6, 2018, 3:46 PM Tam Bao Dan created Chuyển Biến Các Hoạt Động Hằng Ngày Thành Pháp Môn Hành Trì (Milarepa)
Aug 6, 2018, 3:41 PM Tam Bao Dan edited Thuyết giảng
Aug 6, 2018, 3:12 PM Tam Bao Dan edited Thuyết giảng
Aug 6, 2018, 2:44 PM Tam Bao Dan edited Thuyết giảng
Aug 6, 2018, 2:42 PM Tam Bao Dan edited Thuyết giảng
Aug 5, 2018, 11:44 AM Tam Bao Dan edited Lá Thư Dharamsala
Aug 5, 2018, 11:42 AM Tam Bao Dan edited Hoàn Tất Khóa Học Tại LTWA (Sư Cô Huyền Chúc)
Aug 5, 2018, 11:42 AM Tam Bao Dan created Hoàn Tất Khóa Học Tại LTWA (Sư Cô Huyền Chúc)

older | newer