Recent site activity

Dec 2, 2017, 10:16 AM Tam Bao Dan created Khóa học Tinh yếu Đại thừa, Trung quán và Mật giáo (Geshe Lobsang Choeyal Rinpoche)
Dec 2, 2017, 10:12 AM Tam Bao Dan edited Zangpo Project
Nov 28, 2017, 9:50 AM Tam Bao Dan created Cintamani - Bảo Châu Như Ý (Tổ Jigten Sumgon)
Nov 28, 2017, 9:27 AM Tam Bao Dan created Khổ Đau Chỉ Là Con Cọp Giấy (Chương 3) - Khenpo Tsultrim Lodro
Nov 28, 2017, 9:18 AM Tam Bao Dan edited Ấn tống
Nov 28, 2017, 9:16 AM Tam Bao Dan edited Ấn tống
Nov 28, 2017, 8:45 AM Tam Bao Dan edited Ấn tống
Nov 28, 2017, 8:35 AM Tam Bao Dan edited Ấn tống
Nov 19, 2017, 7:33 PM Tam Bao Dan edited Ngàn cánh sen pháp
Nov 19, 2017, 7:30 PM Tam Bao Dan created Vị Ni Sư Giữa Trời Đông Tây (Nguyên Giác)
Nov 16, 2017, 2:32 PM Tam Bao Dan edited Tường Thuật Về Chuyến Viếng Thăm Ấn Độ 2017 - Zangpo Project
Nov 16, 2017, 2:30 PM Tam Bao Dan edited Thư Chia Sẻ và Tường Trình Định Kỳ của Zangpo Project
Nov 16, 2017, 10:04 AM Tam Bao Dan edited Tường Thuật Về Chuyến Viếng Thăm Ấn Độ 2017 - Zangpo Project
Nov 16, 2017, 10:03 AM Tam Bao Dan created Tường Thuật Về Chuyến Viếng Thăm Ấn Độ 2017 - Zangpo Project
Nov 16, 2017, 9:46 AM Tam Bao Dan edited Thư Chia Sẻ và Tường Trình Định Kỳ của Zangpo Project
Nov 16, 2017, 9:33 AM Tam Bao Dan edited Thư Chia Sẻ và Tường Trình Định Kỳ của Zangpo Project
Nov 16, 2017, 9:32 AM Tam Bao Dan edited Zangpo Project
Nov 16, 2017, 9:28 AM Tam Bao Dan edited Zangpo Project
Nov 15, 2017, 11:34 AM Tam Bao Dan edited Zangpo Project
Nov 15, 2017, 11:33 AM Tam Bao Dan edited Zangpo Project
Nov 15, 2017, 11:32 AM Tam Bao Dan attached ^ 20171016_144008.jpg to Zangpo Project
Nov 15, 2017, 11:16 AM Tam Bao Dan edited Zangpo Project
Nov 15, 2017, 11:16 AM Tam Bao Dan attached Su Co Đạo Tịnh thông dịch cho đức Dalai Lama Dharamsala May 30 2017.jpg to Zangpo Project
Nov 15, 2017, 11:14 AM Tam Bao Dan attached IMG-8af941b52eb0eeee0bb520cbce5799df-V CROP.jpg to Zangpo Project
Nov 15, 2017, 11:10 AM Tam Bao Dan edited Zangpo Project

older | newer