Phật giáo Tây Tạng‎ > ‎Sakya‎ > ‎

Lịch sử dòng SakyaVirupa


Sachen Kunga Nyingpo


Lhopon Sonam Tsemo


Jetsun Drakpa Gyaltsen


Chogyal Phakpa


Sakya Pandita

Ï Ï Ï  

Dòng Sakya
Lịch Sử Tóm Lược

 
  Khoảng Thể Kỷ 8-10
 
Đại Thành Tựu Giả Virupa
tại Ấn Độ


  993-1077
 
Sơ Tổ Drogmi
 
  1034-1102

 
Konchog Gyalpo tức  Sakya Trizin đời thứ Nhất

 1
073
 
Tổ đình của dòng Sakya được Konchog Gyalpo thiết lập tại vùng Tsang

 
1092-1158
 
Đạo sư Kunga Nyingpo
truyển dạy giáo huấn Lamdre

1182-1251
 
Đại Đạo Sư Sakya Pandita

  1260
 
Tây Tạng buộc phải thuần phục Thành Cát
Tư Hãn


  1235-1280
Đại đạo Sư Phakpa
 
 
 1249

 
Sakya Pandita được triều đình Mông Cổ tấn phong làm Tổng Trấn xứ Tây Tạng

 
1253
 
Phakpa được Hốt Tất Liệt tấn phong Tổng Trấn

1354
 
Tranh chấp giữa phái Sakya và phái Kagyu; phái Kagyu và Phagmodrupa lên nắm
quyền bính

1358
 
Đại sư Changchub Gyaltsen (Kagyu) nắm quyền

Ï Ï Ï
 Tài Liệu Tham Khảo


Reginald Ray, Indestructible Truth: The Living Spirituality of Tibetan Buddhism (2000)
Reginald Ray, Secret of the Vajra World: The Tantric Buddhism of Tibet (2001)
  Trang nhà:
www.hhthesakyatrizin.org
www.nalandabodhi.org

www.sakya.net/html/sakya-lineage.html
www.simhas.org/sakya.html
www.tibet.com/Buddhism/sakya.html
Comments