Phật giáo Tây Tạng‎ > ‎Rimé‎ > ‎

Lịch sử Phong trào RiméChogyur Dechen Lingpa


Jamgon Kongtrul, Lodro Thaye


Jamyang Khyentse Wangpo


Patrul Rinpoche

Ï Ï Ï

Truyền Thống Rimé
Lịch Sử Tóm Lược

 
 Hậu bán thế kỷ 19
 

 

Ï Ï Ï

 

 

Tài Liệu Tham Khảo
Reginald Ray, Indestructible Truth:
The Living Spirituality of Tibetan Buddhism
(2000)
Reginald Ray, Secret of the Vajra World: The Tantric Buddhism of
Tibet
(2001)
Trang nhà:
www.rimebuddhism.com
www.nalandabodhi.org
www.simhas.org/rime.html
www.rangjung.com

Comments