Phật giáo Tây Tạng

...qua lăng kính của những dòng truyền thừa khác nhau...


Ï Cựu Phái Dịch Thuật và Tân Phái Dịch Thuật  
Những giáo huấn của dòng Cổ Mật (thế kỷ thứ 7 -8) thuộc về Cựu Phái Dịch Thuật (Old Translation School) trong khi các dòng Kagyu (thế kỷ 11), Sakya (thế kỷ 11) và Gelug (thế kỷ 14)  đều được xem như là thuộc Tân Phái Dịch Thuật (New Translation School)...  [Đọc tiếp]

Ï
Phật Giáo Tây Tạng - Dẫn Nhập Tóm Tắt   
Do Nhóm Dịch Thuật Padmakara Translation Group biên soạn, trích trong tập sách "Lời Vàng Của Thầy Tôi," nguyên tác của đại sư Patrul Rinpoche thuộc dòng truyền thưà Nyingma... [Đọc tiếp]

 

Lịch Sử  Ï Văn Hoá Tây Tạng
qua những bài sưu tầm, tường thuật, hình ảnh và chia sẻ...

Ï  Tây Tạng:  Khi Văn Hoá Lưu Vong   
Khi nghĩ tới một nền văn hóa tuyệt đẹp như văn hóa Tây Tạng dự đoán sẽ bị biến mất trong 15 năm tới, như lời Đức Đạt Lai Lạt Ma cảnh cáo, chúng ta cũng thấy bùi ngùi nuối tiếc... [Đọc tiếp]

Ï  Lễ Dâng Hương Của Người Tây Tạng  
Sang-Sol (sang: trầm hương hay hương liệu) là nghi lễ cúng dường được cử hành trong mọi biến cố quan trọng trong đời sống hàng ngày của người Tây Tạng. Là một phong tục lan rộng khắp nước... [Đọc tiếp]

Ï  Đức Đạt Lai Lạt Ma Nói Về Sự Hủy Diệt Của Phật Giáo Tại Ấn Độ
Trong suốt thời gian từ  năm 1000 đến 1200 khi người Tây tạng đã có những tu viện vĩ đại khắp nơi, họ vẫn tiếp tục du hành đến Ấn độ để học hỏi những điều mới lạ. Các nhà sư Tây Tạng đã bỏ công để phiên dịch... [Đọc tiếp]  
    

Comments