Pháp âm‎ > ‎

Video/Audio/Webcast


    WEBCAST
    Đại Pháp Hội A Di Đà - The Great Amitabha Drupchen (Little Saigon, California)
    Friday June 14, 2019
    Saturday June 15, 2019 (Morning)
    Saturday June 15, 2019 (Afternoon)
    Saturday June 15, 2019 (Evening)
    Sunday June 16, 2019 (Morning)
    Sunday June 16, 2019 (Afternoon)
  

   Milarepa - Ba Phút Giới Thiệu Phim  (Tibetan-English-Vietnamese)         

   Milarepa - Quan Điểm Của Các Đạo Sư và Học Giả Về Milarepa (Tibetan-English-Vietnamese)           

   Milarepa -  Buổi Nói Chuyện Với Đạo Diễn tại Little Saigon (Saigon Broadcasting Television Network) 9/2007

 
   Viet Vajra Foundation Hội Kiến Với Đức Đạt Lai Lạt Ma - Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ - ngày 16 tháng 10 năm 2007 (Tạng-Anh-Viet)
    
   Đức Đạt Lai Lạt Ma Viếng Thăm Chùa Khánh Anh
   Tường trình từ Pháp Quốc (Đài truyền hình SBTN-Houston) 9/2007

   Garchen Rinpoche Hoằng Pháp tại Việt Nam -  23/5-1/6/2010
 
 


      

 
Comments