Pháp âm‎ > ‎

Video/Audio

      Currently under construction! Trang này hiện đang được xây dựng! (Nov. 2014) 
   
  

   Milarepa - Ba Phút Giới Thiệu Phim  (Tibetan-English-Vietnamese)     

          

       Milarepa - Quan Điểm Của Các Đạo Sư và Học Giả Về Milarepa (Tibetan-English-Vietnamese)           


       Milarepa -  Buổi Nói Chuyện Với Đạo Diễn tại Little Saigon

      (Saigon Broadcasting Television Network) 9/2007
 
      Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ - ngày 16 tháng 10 năm 2007 (Tạng-Anh-Viet)
    
     Đức Đạt Lai Lạt Ma Viếng Thăm Chùa Khánh Anh
     Tường trình từ Pháp Quốc (Đài truyền hình SBTN-Houston) 9/2007

     Garchen Rinpoche Hoằng Pháp tại Việt Nam -  23/5-1/6/2010
 
 


      

 

Comments