Pháp âm‎ > ‎

Thuyết giảng

Xin bấm vào tựa đề của bài tụng/câu minh chú/hoặc bài pháp thoại để có thể nghe pháp âm trên mạng lưới. Hiện nay, phần lớn những pháp âm trong phần Thuyết Giảng/Pháp Thoại dưới đây được chúng tôi trực tiếp liên kết đến các trang nhà thân hữu qua mạng lưới liên kết toàn cầu. Phần còn lại được VNF thâu âm trực tiếp qua hệ thống thâu âm cá nhân. 
 
Nếu quý đạo hữu có pháp âm của các bài tụng, câu minh chú, pháp thoại của các vị đạo sư, hoặc tài liệu hình ảnh muốn chia sẻ với chúng tôi, xin gửi điện thư đính kèm pháp âm và hình ảnh đến vietnalanda@ymail.com .
 
 
 
  • GIÁO HUẤN JANGCHUP LAMRIM - Đức Dalai Lama Đời Thứ 14 Thuyết Giảng  Mới! (12/2014)

  • LUẬN ĐẠI TRƯỢNG PHU (Kanadeva - Đề Bà La Bồ Tát) - Tỷ kheo Thích Trí Quang Việt dịch.

        Nghe Phẩm 27, 28 và 29
        * Xin bấm vào đây để đọc sách
         
        Nghe toàn bộ sách Luận Đại Trượng Phu Mới! (3/2016)

 

  • KALACHAKRA 2011 - Washington DC, Hoa Kỳ - Đức Dalai Lama (xin click vào tựa đề để nghe)

 
 

  • LỜI VÀNG CỦA THẦY TÔI (AUDIO-Sách Nói MP3) 
Phần II. Chương 1. Quy Y: Nền Tảng Của Mọi Con Đường (Phần 1) (Phần 2)
Phần II. Chương 2. Khơi Dậy Bồ Đề Tâm: Gốc Rễ Của Đại Thừa (Phần 1) (Phần 2) (Phần 3) (Phần 4) (Phần 5) (Phần 6) (Phần 7)
Phần II. Chương 3. Trì Tụng và Thiền Quán Về Bổn Sư như Đức Kim Cang (Phần 1) (Phần 2)
Phần II. Chương 4. Cúng Dường Mạn Đà La Để Vun Bồi Phước Tuệ
Phần II. Chương 5. Pháp Tích Tụ Công Đức Của Kẻ Hành Khất
Phần II. Chương 6. Pháp Bổn Sư Du Già: Cánh Cổng Dẫn Đến Năng Lực Gia Trì (Phần 1) (Phần 2) (Phần 3) (Phần 4) (Phần 5)
* Xin bấm vào đây để đọc sách