Nalanda Việt Học (Nalanda Viet Institute)

THÔNG TIN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC QUA MẠNG CÓ THÔNG DỊCH VIỆT NGỮ CỦA NALANDA VIỆT HỌC (NVH)

Chương trình hoàn toàn miễn phí dành cho Phật tử người Việt trên khắp thế giới
Giảng sư: Geshe Lharampa Loyang
Thông dịch: Sư Cô Pháp Đăng Tenzin Palyon
Liên lạc: nalanda.viet.institute@gmail.com


Comments