Liên lạc

Cách hữu hiệu nhất để liên lạc với chúng tôi là qua điện thư...

Nếu quý đạo hữu có tin tức, ý kiến, đóng góp hay có tài liệu của các buổi thuyết giảng và kinh sách đã được chuyển qua Việt ngữ, hoặc muốn tình nguyện hay bảo trợ cho các đề án của Viet Nalanda Foundation, xin vui lòng gửi điện thư đến địa chỉ vietnalanda@ymail.com.

Trên đây là địa chỉ điện thư chính thức của VNF kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2008. Xin vui lòng đừng sử dụng địa chỉ điện thư cũ ở vietvajra@yahoo.com.

Quý đạo hữu cũng có thể gọi điện thoại 714-458-4722.

Chúng tôi sẽ vô cùng hoan hỉ lắng nghe mọi thắc mắc và góp ý từ quý vị.

Ngoài ra, quý đạo hữu cũng có thể tham gia diễn dàn (list-serv) của Viet Nalanda Yahoogroups để giữ liên lạc chúng tôi và với các đạo hữu người Việt có duyên với Phật Giáo Tây Tạng trên khắp thế giới bằng cách vào thăm trang:
rồi bấm vào ô chữ "Click to join Viet Nalanda" và tham gia diễn đàn.

Hiện nay (năm 2019) diễn đàn Viet Nalanda có hơn 700 đạo hữu  từ khắp nơi trên thế giới, gồm có Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Pháp, Đức, Úc, Hà Lan, Luxembourg, Thái Lan, Đại Hàn, Nga, Việt Nam, v.v.
     

        VIET NALANDA FOUNDATION

        CALFORNIA

        Orange County
        8201 Westminster Blvd. Suite 200
        Westminster, CA  92683

        Los Angeles
        17548 Nutwood Drive
        Carson, CA  90746

        TEXAS
        Houston
        13902 Rosebranch
        Houston, TX 77059

        VIRGINIA 
        7508 Dolce Drive
        Annandale, VA 22003

    

Subpages (2): Kết Nối Liên Lạc
Comments