Giới thiệu‎ > ‎

Ước nguyện

Lịch sử và Mục Đích

Vào tháng Giêng năm 2006, tổ chức bất vụ lợi Viet Vajra Foundation đã chào đời tại tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ do sự khởi xướng của những Phật tử người Việt tu tập theo Phật Giáo Tây Tạng với ước nguyện tạo nhịp cầu nối kết giữa những Phật tử người Việt có duyên với Kim Cang Thừa tại khắp nơi trên thế giới, để cùng chung sức đóng góp trong các nhu cầu Phật sự trong một tinh thần hài hòa, bất bộ phái.

Gần hai năm sau, vào ngày 16 tháng 10 năm 2007, tổ chức Viet Vajra Foundation đã được đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 cho phép được diện kiến tại Hoa Thịnh Đốn để dâng lên cho ngài một thỉnh nguyện thư và thỉnh ý ngài về phương cách truyền bá Phật Giáo Tây Tạng trong cộng đồng người Việt tại khắp năm châu, kể cả tại Việt Nam.

Trong buổi hội kiến này, đức Đạt Lai Lạt Ma đã từ bi gia hộ và ban cho các anh chị em đạo hữu, thân hữu và thành viên của Viet Vajra Foundation những lời huấn từ vô cùng sâu sắc (xin đọc bài tưòng trình). Ngài cũng đã nhắc đến truyền thống tu tập Nalanda mà ngài cho rằng đã có những ảnh hưởng vô cùng sâu rộng trên truyền thống Phật Giáo Tây Tạng. Cuối cùng, ngài gợi ý cho phép Viet Vajra Foundation được đổi tên chính thức của hội thành Viet Nalanda Foundation.

Vào tháng 11 năm 2007, hội đã hoàn tất thủ tục pháp lý để đổi tên thành Viet Nalanda Foundation, tuy nhiên, tên Viet Vajra Foundation vẫn được tồn tại như một tên gọi khác của hội.


Viet Nalanda Foundation
là một hội đoàn bất vụ lợi, hưởng quy chế 501(c)3 nên mọi đóng góp tịnh tài tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại đều được khấu trừ thuế theo luật định. 
Trong giai đoạn mới thành hình, Viet Nalanda Foundation đã chú tâm đến việc tổ chức liên kết các đạo hữu và thân hữu theo Kim Cang Thừa, cũng như yểm trợ và ấn hành các tài liệu dịch thuật Việt ngữ liên quan đến Phật Giáo Tây Tạng.

Viet Nalanda Foundation mong mỏi sẽ tạo được cơ hội để chư tăng ni người Việt và người Tây Tạng, cũng như chư vị học giả, thiện tri thức và cư sĩ hành giả có thể liên kết, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm và những hiểu biết sâu sắc trên con đường tu tập; giúp đem lại sự cảm thông và quý mến cả hai nền văn hoá và lịch sử Việt Nam và Tây-Tạng trong một khung cảnh sinh hoạt Phật-Giáo hài hoà.

Tâm nguyện của Viet Nalanda Foundation có đủ duyên lành để thực hiện hoặc yểm trợ (1) các chương trình giúp cho chư tăng ni, dịch giả, hành giả cư sĩ người Việt qua Ấn Độ, Nepal, v.v. để theo học Tạng ngữ hoặc tu học Phật Pháp theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng tại các tu viện và học viện Tây Tạng; (2) các chương trình giúp chư tăng ni, dịch giả người Tây Tạng học tiếng Việt; (3) các chương trình giúp cho chư tăng ni, hành giả người Viêt trau dồi khả năng trong các lãnh vực nghệ thuật tôn giáo như vẽ tranh thangka, tạc tượng, thiết lập mandala; (4) các buổi workshops hay hội thảo trao đổi giữa các học giả/dịch giả người Việt và các học giả/dịch giả người Tây Tạng, (5) các chương trình thông tin, lịch sử, văn hoá, nghệ thuật, phim ảnh, xã hội và từ thiện nhằm nối nhịp cầu giữa cộng đồng người Việt và người Tây Tạng; (6) quảng bá và hỗ trợ ấn tống kinh sách, các tài liệu nghiên cứu, dịch thuật liên quan đến Phật Giáo Tây Tạng của các tác giả và dịch giả người Việt trên khắp thế giới và (7) hỗ trợ và tài trợ các công tác dịch thuật và hiệu đích của các dịch giả người Việt để chuyển dịch kinh sách và tài liệu Phật Pháp qua tiếng Việt.


Xin bấm vào đây để đọc bản Quy Chế Sinh Hoạt (By-laws) của tổ chức Viet Nalanda Foundation, Inc.

Photo of HHDLLM and VVF/VNF group audience by Tien Anh Nguyen (2007)

Comments