Giới thiệu‎ > ‎

Viet Nalanda Initiatives

Theo như Quy Chế Sinh Hoạt đã được ấn định lúc khởi đầu,  hai cơ cấu phụ thuộc gồm có Viet Lotsawa Institute Viet Tibet House  được dự trù sẽ thành hình để trong tương lai có thể hỗ trợ cho các dự án liên quan đến dịch thuật, ngôn ngữ, và các chương trình phát triển nghệ thuật, văn hoá, xã hội, nhân sử học, v.v. 

Ngoài ra, sau buổi hội kiến với đức Đạt Lai Lạt Ma vào tháng 10 năm 2007, cơ cấu Viet Nalanda Initiatives đã được thành hình để hỗ trợ cho các đề án giáo dục và tu học trong tương lai.  Các cơ cấu phụ thuộc này chia sẻ đường lối làm việc, nội quy, luật lệ cũng như quy chế tài chánh của  Viet Nalanda Foundation.

    

Các chương trình do Viet Nalanda Initiatives bảo trợ

Đề Án Zangpo
Đề Án Zangpo có ước nguyện bảo trợ cho chư tăng ni, cư sĩ hành giả qua Ấn Độ và Nepal để học Tạng ngữ và Phật Pháp căn bản tại các trung tâm, học viện theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng.
Xin bấm vào đây để xem Tờ Giới ThiệuTiếng Việt - Tiếng Anh

Xin bấm vào đây để hạ tải/điền Phiếu Bảo Trợ (Việt-Anh).

Giải Khuyến Học Tạng Ngữ "Thonmi Sambhota"
Xin bấm vào đây để xem thêm chi tiết về Giải Khuyến Học Tạng Ngữ do Viet Nalanda Foundation  bảo trợ (Việt) hằng năm.

Lớp Đàm Thoại Tạng Ngữ 
Xin bấm vào đây để xem thêm chi tiết các lớp Tạng Ngữ do Viet Nalanda Foundation  tổ chức  tại Maryland, Hoa Kỳ.
   
Lá Thư Dharamsala
Xin xem trang vietnalanda.org/sidedeanzangpo_lathudharamsala.html để đọc trích đoạn các lá thư Sư Chú Zangpo gửi về từ Dharamsala tường trình về đời sống sinh hoạt và chương trình tu học tại Sarah College ở Ấn Đô...

 
Comments