Giáo pháp‎ > ‎Thuyết giảng‎ > ‎

Giáo Huấn Jangchup Lamrim

 • Các Đại Luận (đã được dịch ra tiếng Việt) mà Đức Dalai Lama đã và sẽ giảng tại các khoá Jangchup Lamrim
  [Đọc Thêm Hoặc Tải PDF]

 • Phần thu âm (file .mp3 - tiếng Việt) của các bài giảng năm 2012 [Để Nghe Hoặc Tải MP3]

 • Phần thu âm (file .mp3 - tiếng Việt) của các bài giảng năm 2013 [Để Nghe Hoặc Tải MP3]

 • Phần thu hình (video) tiếng Việt cho các bài giảng khoá Jangchup Lamrim 2013 [Để Xem Thâu Hình]
   
  Ghi chú:
  *  Phần thu hình cho bài giảng thứ 10 của khoá Jangchup Lamrim 2013 bị hư, không khắc phục được nên xin vào phần thu âm để nghe thế.
  *  Không có phần thu hình (tiếng Việt) cho các bài giảng của Khoá Jangchup Lamrim năm 2012.
  *  Khoá Jangchup Lamrim năm 2014 sẽ được tổ chức từ ngày 23 – 29/12/2014 tại Tu viện Gaden, Ấn Độ.  Chương trình sẽ được truyền trực tiếp ở Livestream ngay từ địa điểm Pháp Hội.  Thời gian phát sóng sẽ được thông báo cụ thể vào gần ngày diễn ra Pháp Hội.  [Để Theo Dõi Thông Tin Khoá Jangchup Lamrim năm 2014].

Comments