Giáo pháp‎ > ‎

Ngàn cánh sen pháp

Lỗi kỹ thuật: Trang này đang được được xây dựng và chưa hoàn tất (2/2018)

Tài liệu dịch thuật Việt ngữ đăng tải trên trang nhà của Viet Nalanda Foundation được  các dịch giả thân hữu, đạo hữu và các thành viên  chuyển đến cho chúng tôi  với mục đích phổ biến trên mạng lưới toàn cầu trong tinh thần phục vụ cộng đồng bất vụ lợi. 

Viet Nalanda Foundation yêu cầu dịch giả tôn trọng tác quyền của các tài liệu gốc bằng Anh ngữ, Tạng ngữ hoặc bằng một ngôn ngữ khác, và  xin vui lòng ghi  đầy đủ xuất xứ trên tất cả các tài liệu dịch thuật  Việt ngữ.  

Ngoại trừ những  trường hợp đã được ghi chú trên văn bản, Viet Nalanda Foundation  không giữ bản quyền của bất cứ tài liệu dịch thuật Việt ngữ nào được đăng tải trên trang tài liệu này.  Có thể tùy nghi trích 

dẫn, ấn tống hoặc phân phát miển phí, nhưng xin ghi đầy đủ xuất xứ và giữ nội dung không thay đổi cũng như   không bán.


Thư Pháp - Dharma Calligraphy
Xin bấm vào đây để xem trang thư pháp ghi lại các linh tự, minh chú, lời hay ý đẹp đầy đạo vị của chư đạo sư và văn thi sĩ.


Ngàn Cánh Sen Pháp
Gồm những bài viết, tường thuật, bút ký, truyện ngắn, thơ văn, tiểu luận, chia sẻ về Phật Pháp từ những truyền thống Phật Giáo khác nhau do các cư sĩ, hành giả và tác giả đóng góp...

Bài Ca Cho Dagmena của Milarepa
Bài viết của cư sĩ Toàn Không
...Tứ Diệu Đế
và Bát Chánh Đạo
...Tứ Vô Lượng Tâm
...Trí Huệ
Bát Nhã Tâm Kinh (Luận Giải)
Bố Thí là Sự Tu Tập
(Tiểu Luận)
Bệnh
Duyên (Tiểu Luận)

Tính Mật Tông (Tiểu Luận) 
Các Quán Chiếu Về Phật Giáo (Luận Giải/Mind and Life Conference)
Cận Thị Tâm Linh (Tiểu Luận) 
Đức Phật: Thấy Pháp Là Thấy Ta (Tiểu Luận) - Nguyên Giác  Mới 6/2018!
Đóng Góp Gì Cho Đời (Bút Ký)
Điếu Văn Thương Tiếc: Thương Tiếc Anh Lê Nguyên Thiều
Hiện Tại Có Gì Là Nhiệm Mầu
(Bút Ký)
Nalanda: Truyền Thừa, Truyền Nhân và Giáo Pháp (Khảo Luận: Võ Quang Nhân/ Hiệu đính: Thích Tuệ Sỹ) Mới 10/2018
Nói Gì Với Giới Trẻ Về Phật Giáo? (Nguyên Giác)  
Nhật Ký Dharamsala, Phần 3: Hành Trình Về Dharamsala Và Tu Học Với
Đức Đạt Lai Lạt Ma
(Bút Ký)

Nhật Ký Dharamsala, Phần 4: Tu Học Với Đức ĐLLM (Bút Ký)
Người Thông Dịch Của Ngài Đạt Lai Lạt ma (Phỏng vấn)
Nghệ Thuật So Sánh (Tiểu Luận)
Như Cánh Chim Di: Đức Quán Thế Âm, Cho Và Nhận (Truyện Ngắn)
Phật Giáo và World Cup (Tiểu Luận) - Nguyên Giác Mới! 6/2018
Phật Pháp Cạn Trăm Năm (Tiểu Luận)
Phóng Sinh (Tuỳ Bút)

PHOWA: Tóm Lược Về Đại Pháp Chuyển Di Tâm Thức (Tâm Bảo Đàn)
Phỏng vấn Khenpo Tsultrim Lodro (Phỏng Vấn) (Lưu Phương Milam)
Tưởng Nhớ Công Ơn Chư Tôn Đức Tiền Bối (Nguyên Giác)
Mật Tông Tây Tạng
(Nghiên Cứu)
Tưởng Niệm Ribur Rinpoche: Bạn Lành Hơn Hết Các Bạn Lành
Teachings from Ancient Vietnamese Zen Masters (Translations with commentaries in Vietnamese-English)
Thành Tựu Cao Cả Của Trái Tim (Tiểu Luận)
Trái Tim Của Một Người Cha
(Tưởng Niệm)
Comments