Giáo pháp‎ > ‎

Kinh sách

Giới Thiệu Kinh Sách Việt-Ngữ...


Xin bấm vào tựa đề sách để biết thêm chi tiết. Muốn thỉnh sách do Viet Nalanda Foundation phát hành, xin gửi email đến vietnalanda@ymail.com và xin xem trang Ấn Tống.

Tài liệu dịch thuật Việt ngữ đăng tải trên trang nhà của Viet Nalanda Foundation được các dịch giả thân hữu, đạo hữu và các thành viên chuyển đến cho chúng tôi với mục đích phổ biến trên mạng lưới toàn cầu trong tinh thần phục vụ cộng đồng bất vụ lợi.

Viet Nalanda Foundation yêu cầu dịch giả tôn trọng tác quyền của các tài liệu gốc bằng Anh ngữ, Tạng ngữ hoặc bằng một ngôn ngữ khác, và xin vui lòng ghi đầy đủ xuất xứ trên tất cả các tài liệu dịch thuật Việt ngữ.

Nếu quý vị biết có những tài liệu kinh - sách cần được giới thiệu, xin liên lạc điện thư vietnalanda@ymail.com cho chúng tôi biết chi tiết...

  • NHẬP TRUNG QUÁN LUẬN - Ngài Nguyệt Xứng giảng giải về Trung Quán của ngài Long Thọ - Thầy Thích Hạnh Tấn và Sư Cô Nhật Hạnh chuyển từ Tạng ngữ qua Việt ngữ do trung tâm Prajna Upadesa Foundation (www.prajnaupadesa.net)( ấn hành và chia sẻ với VNF  
  • NHẬT KÝ DHARAMSALABút ký cuộc hành trình và học đạo tại Ấn Độ năm 2008 của Chân Giác Sonam Nyima do Không Quán viết

  • NHỮNG LỜI KHAI THỊ TỪ BẬC TÔN QUÝ (Tập hợp các Gar quotes) - Garchen Rinpoche - Konchog Kunzang Tobgyal (Tiểu Nhỏ) chuyển ngữ - Konchog Changchup Drolma (Tâm Bảo Đàn) hiệu đính  
  • PHÁT TÂM BỒ ĐỀDalai Lama - Phan Châu Pha & Tiểu Nhỏ chuyển ngữ; Võ Quang Nhân & Nguyễn Minh Tiến hiệu đínhComments