Đóng góp

10 Điều Bạn Có Thể Làm Để Đóng Góp Cho Viet Nalanda  

1. Tìm hiểu về Tôn Chỉ và Quy Chế Sinh Hoạt của Hội.

2. Giới thiệu Viet Nalanda Foundation đến các đạo hữu       khác.

3. Đóng góp biên tập hoặc đóng góp kỹ thuật cho                  website/trang nhà. Nếu sử dụng tài liệu trích ra từ          trang nhà của Viet Nalanda Foundation, xin vui lòng          ghi rõ xuất xứ.

4. Bảo trợ hoặc làm thiện nguyện cho các sinh hoạt và đề       án dài hạn.

5. Hỗ trợ hoặc tổ chức các chương trình gây quỹ.

6. Giúp hoàn thành các dự án ấn tống.
      Chúng tôi luôn luôn cần sự giúp đỡ trong các công tác       sau đây: đánh máy,
trình bày, trang trí, liên lạc, phân       phối sách tại địa phương.

7. Trau dồi ngôn ngữ,  lịch sử và văn hoá Việt Nam.

8. Trau dồi ngôn ngữ, lịch sử và văn hoá Tây Tạng.

9. Gửi ý kiến đóng góp đến vietnalanda@ymail.com.
     
Chúng tôi rất mong mỏi nhận được ý kiến đóng góp từ      quý vị.

10. P
hát tâm Bồ Đề và hồi hướng công đức lên quả vị             giác ngộ của tất cả chư đạo sư cùng toàn thể pháp             giới chúng sinh.


       
           Viet Nalanda Foundation là một tổ chức bất vụ lợi 
           theo quy chế 501(c)3 nên mọi đóng góp sẽ được khấu 
           trừ thuế theo luật định tại Hoa Kỳ và Canada liên hệ             đến các dự án phát sinh tại Hoa Kỳ.       
  • Chúng tôi rất trân trọng mọi sự phát tâm hỗ trợ từ tất cả quý đạo hữu. Viet Nalanda Foundation hiện  cần có một ngân quỹ sinh hoạt lâu bền và mong mỏi nhận được sự đóng góp cho ngân quỹ  tổng quát "General Fund" để trang trải các chi phí như domain name, website, tổ chức pháp hội, hội thảo, gửi kinh sách qua bưu điện, v.v. Từ trước đến nay, chúng tôi thường xuyên nhận được đóng góp  cho các đề án đặc biệt như ấn tống, dịch thuật, Zangpo Project, nhưng ít ai biết đến nhu cầu  cấp bách của ngân quỹ tổng quát "General Fund" nên chúng tôi rất mong mỏi sẽ nhận được sự quan tâm của quý đạo hữu. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin gửi điện thư đến vietnalanda@ymail.com.

  • Chi phiếu đóng góp có thể được gửi về địa chỉ sau đây:

               Viet Nalanda Foundation 
         
               8201 Westminster Blvd. Suite 200 
            
              
  Westminster, CA 92683 USA

            (714) 458-4722
  Comments