Đề án‎ > ‎Zangpo Project‎ > ‎

Tu Viện Sera Jey

Tu viện Sera Jey thuộc dòng truyền thừa Gelug tọa lạc tại Bylakuppe, Nam Ấn
http://www.serajeymonastery.org/


Comments