Đề án‎ > ‎Zangpo Project‎ > ‎

Tu Viện Changchup Ling

Tu viện Changchup Ling thuộc dòng truyền thừa Drikung Kagyu tọa lạc tại Dehra Dun, Ấn Độ


Thư của  cô Konchog  Sonam Wangmo 
Hành Trình và Sinh Hoạt tại Tổ  Đình Drikung (ngày 28/8/2011 đến ngày 8/9/2011)

Thư Của Mẹ Chú Tiểu Người Việt Sống Tại Tu Viện Changchup Ling (ngày 11/10/2011)
Comments