Đề án‎ > ‎Zangpo Project‎ > ‎

Trường Sarah College

Trường Sarah College tọa lạc tại Dharamsala, Ấn Độ, trực thuộc đại học College for Higher Tibetan Studies
http://www.ibdindia.org/chts_mission.htm


Chương trình học Tạng ngữ cho sinh viên ngoại quốc


Chương trình Cử Nhân Tạng Học bao gồm Ngôn Ngữ và Văn Chương Tây Tạng (Thorim Rigney Rabjamba)

Comments