Đề án‎ > ‎Zangpo Project‎ > ‎

Trường Rangjung Yeshe Institute (RYI)

Rangjung Yeshe Institute (RYI) tọa lạc tại Kathmandu, Nepal - www.ryi.org

Giới Thiệu Trường Quốc Tế Phật Học Rangjung Yeshe Institute (2014)

Học Bổng Zangpo Project - Rangjung Yeshe Institute (2017)  Mới! 6/2017