Đề án‎ > ‎Zangpo Project‎ > ‎

Trường Rangjung Yeshe Institute (RYI)

Rangjung Yeshe Institute (RYI) tọa lạc tại Kathmandu, Nepal - www.ryi.org

Giới Thiệu Trường Quốc Tế Phật Học Rangjung Yeshe Institute (2014)

Học Bổng Zangpo Project - Rangjung Yeshe Institute (2017) 

  • Zangpo Project sẽ tạm thời không nhận đơn đăng ký mới trong thời gian ba năm kể từ ngày 15/3/2018 cho đến 15/3/2021. Xin đọc thêm thông tin chi tiết về các thay đổi kể từ tháng 7/2018 trong link dưới đây: 

    https://drive.google.com/file/d/0B9KQV1NHN2NaSGZ6eTdFVXNRbkk/view