Đề án‎ > ‎Zangpo Project‎ > ‎

Trường Kagyu College

Trường Kagyu College thuộc dòng truyền thừa Drikugn Kagyu, tọa lạc lại Dehra Dun, Ấn Độ


Thư của  Sư Chú Konchog Gyalshen
Hành Trình Đến Dehra Dun (ngày 18/8/2011)
Sinh Hoạt Tu Học Trong Những Ngày Đầu (ngày 7/9/2011) 


Thư của  cô Konchog  Sonam Wangmo 
Hành Trình và Sinh Hoạt tại Tổ  Đình Drikung (ngày 28/8/2011 đến ngày 8/9/2011)

Comments