Đề án‎ > ‎Zangpo Project‎ > ‎

Lá Thư Dhera Dun

Với ước nguyện chia sẻ những tin tức cát tường  với các vị mạnh thường quân đã giúp cho Đề Án Zangpo được viên mãn, cũng như chia sẻ với chư Phật tử người Việt có duyên với Kim Cang Thừa và Phật Giáo Tây Tạng trên khắp thế giới, chúng tôi đã xin phép các sinh viên người Việt đang tu học tại Đại Học Kagyu College, Thư Viện Songtsen Library và Ni  Viện Samten Nunnery tại Dehra Dun, Ấn Độ để đăng tải trích đoạn các lá thư của sinh viên Zangpo Project trên trang nhà của Đề Án Zangpo.

Thư của  Thầy Tâm Hậu (Konchog Gyalshen)

Hành Trình Đến Dehra Dun (ngày 18/8/2011)
Sinh Hoạt Tu Học Trong Những Ngày Đầu (ngày 7/9/2011)
Thư của một sinh viên học chương trình Ngondro tại Kagyu College (10/2011)
Quay về trường cũ - Kagyu College (Mới! 10/2015)Comments