Đề án‎ > ‎Zangpo Project‎ > ‎

Lá Thư Dharamsala

Thư của Sư Chú Giới Hiền ...

Từ khi đặt chân lên xứ Ấn vào tháng 6 năm 2008 để nhập học tại một học viện Phật Giáo theo truyền thống Tây Tạng, Sư Chú Giới Hiền Ngawang Tsultrim Zangpo, vị tăng sinh người Việt đầu tiên được Đề Án Zangpo bảo trợ, đã thường xuyên gửi cho chúng tôi những bức điện thư cập nhật tin tức và trình bày về đời sống, sinh hoạt tu học của Chú tại Sarah College, Ấn Độ.  Đây là những lá thư mộc mạc, chân tình, chứa chan hy vọng, đồng thời cũng tràn đầy những câu chuyện, hình ảnh, chi tiết sống động về cuộc đời tu học tại Dharamsala -- thủ đô tỵ nạn của người dân Tây Tạng và cũng là trú xứ của đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14.

Đức ĐLLM Ban Lễ Quán Đảnh và Sinh Hoạt Tại Sarah (8/8/2008)
Sinh Hoạt Tại Sarah College và Sư Quan Tâm Của Đức ĐLLM   (14/8/2008)
Leo Núi Cúng Dường Các Vị Nhập Thất    (17/8/2008)
Diện Kiến Đức Karmapa Lần Thứ Nhất
(17/8/2008 tiếp theo)  
Diện Kiến Đức Karmapa Lần Thứ Nhì (29/8/2008 tiếp theo)
Niềm Hạnh Phúc Của Người Việt Được Diện Kiến Đức Karmapa  (8/10/2008)
Thọ Quán Đảnh Với Đức Karmapa, Điệu Buồn Phương Nam và Thọ Pháp Với Khangser Rinpoche  (23/12/2008)
Chuyến Viếng Thăm Sherab Ling (8/09/2008)
Ăn Tết tại Dharamsala (31/1/2009)
Triển Hạn Visa (3/03/2009)
Kết Thúc Năm Học (10/4/2009)
Lớp Parchin-Bát Nhã 2010 và Ước Nguyện Tu Học tại Mindrolling  (23/4/2009)
Tổng Kết Năm Học 2008-2009 (5/5/2009)
Tổng Kết Chi Tiêu Cho Một Năm Học (15/5/2009)
Chương Trình  Tu Học Tại Namdrolling (3/6/2009)
Thư Dâng Thầy, Trulshik Rinpoche (3/6/2009)
Niên Học Mới 2009-2010 (14/7/2009)
NiềmVui Hội Ngộ (22/7/2009) 
** Các lá thư viết vào các năm 2010 và 2011 sẽ được tiếp tục cập nhật trong tương lai.


Tài liệu do Thầy Ngữ Lực Giới Hiền (Ngawang Tsultrim Zangpo) trước tác
và chuyển dịch từ Tạng sang Việt ngữ  

Bày Rõ Tam Tín Tâm-Thỉnh Cầu 17 Vị Đại Hiền Triết Nalanda (2011)


    Thư của Các Học Viên Khác ...


Với ước nguyện chia sẻ những tin tức cát tường này với các vị mạnh thường quân đã giúp cho Đề Án Zangpo được viên mãn, cũng như với chư Phật tử người Việt có duyên với  Kim Cang Thừa và Phật Giáo Tây Tạng, chúng tôi đã xin phép các học viên để đăng tải các trích đoạn những lá thư của các học viên tại các trung tâm, học viện, tu viện khác nhau tại Dharamsala, Ấn Độ.


Comments