Đề án‎ > ‎Zangpo Project‎ > ‎

Tự Điển Tạng Ngữ


THUẬT NGỮ PHẬT HỌC THƯỜNG DÙNG
(Việt - Tạng - Hoa - Anh)


COMMON CHINESE-TIBETAN-SANSKRIT-ENGLISH BUDDHIST TERMINOLOGY
Compiled by Chung-An Lin, Assisted by Hou-Wha Wang 2008
(Thuật Ngữ Phật Học Hoa - Tạng - Sanskrit - Anh Phổ Thông
)
Comments