Đề án‎ > ‎Zangpo Project‎ > ‎

Ni Viện Samten Ling

Ni viện Samten Ling thuộc dòng truyền thừa Drikung Kagyu toạc lạc tại Dehra Dun, Ấn Độ


Thư của  cô Konchog  Sonam Wangmo 
Lịch Trình Sinh Hoạt Ni Viện Samten Nunnery (ngày 16/9/2011) 

Comments