Đề án‎ > ‎Zangpo Project‎ > ‎

Lá Thư Nam Ấn

Với ước nguyện chia sẻ những tin tức cát tường  với các vị mạnh thường quân đã giúp cho Đề Án Zangpo được viên mãn, cũng như chia sẻ với chư Phật tử người Việt có duyên với Kim Cang Thừa và Phật Giáo Tây Tạng trên khắp thế giới, chúng tôi đã xin phép thầy Tâm Hậu đang tu học tại tu viện Sera Jey, Nam Ấn để đăng tải trích đoạn các lá thư của thầy gửi đến Đề Án Zangpo.

Thư của Thầy Tâm Hậu


Thông tin tổng quát về Tu viện Sera (9/8/2014)
Comments