Đề án‎ > ‎Zangpo Project‎ > ‎

Chương Trình Esukhia tại Dharamsala, Ấn Độ

  • Chương trình Esukhia IMMERSION  (học nâng cấp 5-8 tiếng một ngày)

  • Thư chia sẻ kinh nghiệm của học viên chương trình Esukhia - Thầy Tâm Hậu chia sẻ kinh nghiệm (Thư ngày 24/07/2013)
Comments