Đề án‎ > ‎Zangpo Project‎ > ‎

Thỉnh Mền Quang Minh

Viet Nalanda Foundation đã có duyên lành ấn tống được một số "Mền Quang Minh" hay còn được gọi là "Mền Giải Thoát" theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng. Các tấm "Mền Quang Minh" này được sử dụng để đắp cho người quá cố, có thể được thỉnh trước để phòng khi hữu sự. Đây là phương tiện thiện xảo của chư Phật để hoá độ chúng sinh và là một trong sáu pháp giải thoát do đức Liên Hoa Sanh đã truyền giảng.

Xin
bấm vào bài thuyết giảng để đọc tài liệu hướng dẫn và xem hình ảnh. Muốn thỉnh  "Mền Quang Minh," xin quý đạo hữu gửi điện thư đến hienhtran80@yahoo.com
.  Tại Hoa Kỳ, mỗi mền quang minh có thể được thỉnh với ấn phí là $30 USD. Tất cả tịnh tài phát sinh đều sẽ được sung vào ngân quỹ Đề Án Zangpo Project để hỗ trợ cho việc tu học Tạng Ngữ và Phật Pháp của quý Thầy Cô và các vị Cư Sĩ tại các trung tâm Phật Giáo Tây Tạng tại Ấn Độ và Nepal.
Comments