Đề án‎ > ‎

Zangpo Project

Viet Nalanda Initiatives 

Đề Án Zangpo


Đề Án Zangpo có ước nguyện bảo trợ chư tăng ni, cư sĩ hành giả người Việt qua Ấn Độ và Nepal tu học Tạng ngữ và Phật Pháp tại các trung tâm và các học viện theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng. Chúng tôi mong mỏi trong tương lai sẽ có được một thế hệ học giả, dịch giả và hành giả am hiểu Phật Giáo Tây Tạng, có thể thông dịch trực tiếp từ tiếng Tạng qua tiếng Việt, biên dịch kinh sách từ Tạng ngữ qua Việt ngữ, và đóng góp cho việc tu học của người Việt có duyên với Kim Cang Thừa tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.


Xin bấm vào đây để xem Tờ Giới Thiệu.  
Xin bấm vào đây để xem lá thư ủng hộ của Văn Phòng Đức Dalai Lama gửi Zangpo Project

Đề Án Zangpo được đức Đạt Lai Lạt Ma từ bi gia hộ

Một trong những ước nguyện của Viet Nalanda Foundation là xây đắp một giềng mối tốt lành để những pháp tu cao quý của Phật Giáo Tây Tạng được có dịp phát triển trên đất nước Việt Nam cũng như trong cộng đồng Phật Giáo người Việt tại hải ngoại.Vào ngày 16 tháng 10 năm 2007, tổ chức Viet Vajra Foundation - tiền thân của Viet Nalanda Foundation, có được duyên lành diện kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 tại Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.  Nhận thấy  nhu cầu cấp bách của giới tu sĩ, dịch giả và hành giả người Việt cần thông suốt Phật Giáo Tây Tạng và Tạng ngữ, Viet Nalanda Foundation đã đệ trình lên đức Đạt Lai Lạt Ma ý kiến nối kết và hỗ trợ cho các chương trình tu học và huấn luyện Tạng ngữ dành cho người Việt tại các Phật học viện tại Ấn Độ hay Nepal.   

Viet Nalanda Foundation cũng đã đệ thỉnh lên đức Đạt Lai Lạt Ma lá thư của một sư chú trẻ tuổi người Việt, Ngawang Tsultrim Zangpo, trình bày ước nguyện muốn tu học theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng, và ngài đã đón nhận lá thư với tất cả lòng từ bi, hoan hỷ.

Ngài cho rằng việc đào luyện những vị tăng ni, hành giả, học giả và dịch giả người Việt thông thạo Tạng ngữ và Phật Học là một việc làm vô cùng cần thiết và quan trọng.  Do đó, ngài đã
chấp nhận lời thỉnh cầu và cho phép Viet Nalanda Foundation được liên lạc và làm việc trực tiếp với những vị đại diện của ngài trong lãnh vực này để giúp cho viễn ảnh thành sực thật. Xin bấm vào đây để đọc bài tường thuật (Việt Ngữ) (English), nghe trích đoạn thâu âm hoặc xem video   buổi hội kiến.

Khởi đầu của Đề Án Zangpo

Ngawang Tsultrim Zangpo , một sư chú trẻ tuổi người Việt đã thọ giới sa di với đại sư Trulshik Rinpoche, mang trong lòng ước nguyện chân thành là một ngày kia sẽ được đi đến Dharamsala, thủ đô lưu vong của người Tây Tạng tại miền Bắc Ấn Độ để trau dồi Tạng ngữ và tu học Phật Pháp.

Sư Chú
Ngawang Tsultrim Zangpo chính là nguồn cảm hứng để Đề Án Zangpo
ra đời. Zangpo tiếng Tạng có nghĩa là phổ hiền (all goodness).

Đề Án Zangpo phối hợp làm việc trực tiếp với các vị đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng như với các trung tâm huấn luyện Tạng ngữ và Phật học viện tại Ấn Độ Nepal với mục đích thiết lập một chương trình bảo trợ và  làm việc quy củ và có hệ thống.

Trong tinh thần bất bộ phái, viễn ảnh của
Đề Án Zangpo Viet Nalanda Foundation  là bảo trợ học phí và kinh phí dài hạn cho chư vị tăng ni, dịch giả và hành giả từ các dòng truyền thừa khác nhau. Xin cảm niệm công đức của chư vị muốn noi theo gương những bậc tiền bối của Phật Giáo Tây Tạng trên con đường tìm cầu chân pháp, hầu mang lại lợi lạc cho chư Phật tử người Việt có duyên với Kim Cang Thừa trên khắp thế giới.

Cố vấn

Xin chân thành tri ân những vị sau đây trong quá khứ đã cố vấn, khuyến khích và hỗ trợ để Đề Án Zangpo được hình thành và phát triển:

Lori Gyari Rinpoche
(Cựu Đặc Sứ của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14)

Mr. Tempa Tsering
(Đại Diện của Văn Phòng Đức Dalai Lama tại New Delhi, Ấn Độ)


Venerable (
Kalon) Tsering Phuntsok

(Bộ Trưởng Bộ Văn Hoá và Tôn Giáo - Nội Các thứ 13 thuộc Cơ Quan Hành Pháp
Trung Ương Tây Tạng)


Geshe Lhakdor
(Viện Trưởng Văn Khố Tây Tạng - Library of Tibetan Works and Archives)
                 

Trí tuệ là ngọn đèn xóa tan bóng vô minh. Là gia tài tuyệt hảo kẻ trộm không thể lấy. Là khí giới tối thắng để dẹp tan kẻ thù mê lầm trước mọi sự. Là người bạn tốt nhất hướng dẫn pháp tu hành. Là nguời thân không lìa bỏ ta khi nghèo khó. Là thuốc chữa khổ đau không bao giờ tác hại. Là sức mạnh siêu việt luôn chế ngự ác hạnh.  

Trích Truyện Tiền Thân Đức Phật


ĐIỀN ĐƠN CÁ NHÂN THAM GIA ĐỀ ÁN ZANGPO

 • Zangpo Project sẽ tạm thời không nhận đơn đăng ký mới trong thời gian ba năm kể từ ngày 15/3/2018 cho đến 15/3/2021. Xin đọc thêm thông tin chi tiết về các thay đổi kể từ tháng 7/2018 trong link dưới đây: 

  https://drive.google.com/file/d/1lsfeeAM8Gl2_sNVTedL-JOwmuBJDdP6G/view
 • Nếu đây là lần đầu muốn tham gia Đề Án Zangpo, xin bấm vào đơn đăng ký nhận bảo trợ để hoàn tất thủ tục nếu muốn nhận hỗ trợ từ Đề Án Zangpo:   PDF  hoặc  WORD  

  Hạn chót nhận đơn hằng năm là
  ngày 15 tháng 3 cho Học kỳ I và ngày 15 tháng 9 cho Học kỳ II.  Học kỳ I  bắt đầu từ tháng 7 cho đến hết tháng 12. Học kỳ  II  từ tháng 1 đến hết tháng 6.

  ** Xin lưu ý: Zangpo Project  cấp học bổng một năm hai lần, vào tháng 12 và tháng 6, và chỉ cấp học bổng  5 tháng cho mỗi học kỳ.
      • Nếu đã hoặđang  nhận hỗ trợ từ Đề Án Zangpo, xin bấm vào đơn cập nhật thông tin cá nhânPDF  hoặc  WORD

      • Xin điền đơn và gửi đến zangpoproject@gmail.com vào ngày 15/10 và ngày 15/4 hằng năm để cho biết có cần nhận bảo trợ cho học kỳ kế tiếp hay không. Nếu Zangpo Project không nhận được đơn cập nhật thông tin cá nhân đúng kỳ hạn thì điều này đồng nghĩa với việc quý vị không có nhu cầu nhận bảo trợ từ Đề Án Zangpo cho học kỳ kế tiếp.

      PHÁT TÂM BẢO TRỢ ĐỀ ÁN ZANGPO

      Để mang lại sự thành công cho Đề Án Zangpo, chúng tôi tha thiết kêu gọi mọi đóng góp của quý đạo hữu.  Tất cả mọi đóng góp sẽ là những viên gạch quý báu để góp phần xây dựng và hỗ trợ cho Đề Án được viên mãn.  Quý đạo hữu có thể phát tâm bảo trợ một lần, hằng năm, hoặc đều đặn hằng tháng. Chúng tôi rất trân trọng mọi sự phát tâm và đóng góp của tất cả quý vị.

      Viet Nalanda Foundation là một tổ chức bất vụ lợi theo quy chế 501(c)3 nên mọi đóng góp sẽ được khấu trừ thuế theo luật định tại Hoa Kỳ và Canada.

      • Chi phiếu đóng góp có thể được gửi về địa chỉ sau đây :

                Viet Nalanda Foundation 
                8201 Westminster Blvd. Suite 200
                Westminster, CA 92683   USA
                
      Trên chi phiếu, xin  ghi chú: Zangpo Project

      • Quý đạo hữu tại Việt Nam có thể liên lạc:  Konchog Dekyi (Huyền): huyen2307@yahoo.com (email)  hoặc  0906 868 723 (điện thoại)
      • Có thể thỉnh mền quang minh hay mền giải thoát để gây quỹ hỗ trợ cho Zangpo Project. Tại Hoa Kỳ, Úc Châu và Âu Châu, nếu được thì xin hoan hỷ đóng góp cho mỗi mền quang minh là $40 USD (hoặc  tùy hỷ). Tại Việt Nam, xin liên lạc với Konchog Dekyi (Huyền) như trên để biết thêm về chi phí đóng góp cho mền quang minh.
      • Tại Hoa Kỳ, xin liên lạc:

                  Tâm Bảo Đàn (Sue-Sue)       suesueluu@yahoo.com 
                  Pema Zangmo (T.Hằng)         pema.zangmo.al@gmail.com 
                  Konchok Choedron (Phượng)  fawnvu@outlook.com
                  Christy Nguyễn (Huyền)        christynguyen18@gmail.com 
                  Hiền H. Trần (Thủ quỹ)          hienhtran80@yahoo.com

      • Tại Úc Châu, xin liên lạc:

                  Hữu Long (Thanh)                 hovanthanh54@yahoo.com 

      • Tại Việt Nam, xin liên lạc:

                  Thinley Tenkyong (Bình)        thinleytenkyong@gmail.com 
                  Konchog Dekyi (Huyền)         huyen2307@yahoo.com 
                  Phạm Thanh Hải                    tinhlac4711@gmail.com         

      • Tại Ấn Độ hoặc Nepal, xin liên lạc:

                  Sư cô Nhật Hạnh                   nhathanhvn@yahoo.com 

      GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC TẠI ẤN ĐỘ VÀ NEPAL

      THƯ CHIA SẺ, TƯỜNG TRÌNH  NGÂN QUỸ, DANH SÁCH BẢO TRỢ  VIÊN và HỌC VIÊN

      THƯ CÁC HỌC VIÊN CHIA SẺ THÔNG TIN VÀ ĐỜI SỐNG TU HỌC

      CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN HỌC và HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH 

      • Bảo trợ Giảng sư và Trợ giáo, cùng bảo trợ phần thưởng học viên xuất sắc hằng năm của Chương Trình Nhiếp Loại Học Online do Nalanda Viet Học (tức Nalanda Viet Institute) tổ chức.
      • Chương trình Tặng Sách (và Audio) Học Tạng Ngữ

      • Nếu quý Thầy Cô hay các học viên có sáng kiến cho các chương trình phúc lợi cộng đồng hoặc cho các tiểu dự án (mini-project) liên quan đến Tạng ngữ hoặc Phật Giáo Tây Tạng và muốn nhận bảo trợ cho các chương trình phúc lợi hoặc các tiểu dự án này, xin liên lạc điện thư zangpoproject@gmail.com để trình bày chi tiết về các chương trình hoặc các tiểu dự án muốn đề xướng.

      TÀI LIỆU THAM KHẢO


      Mong Quý Đạo Hữu Phát Tâm Hỗ Trợ Để 
      Đề Án Zangpo Được Viên Mãn!

      Subpages (28): View All
      Comments