Chương Trình Đã Nhận Được Trợ Giúp từ 2007 đến 2012


 2012

 • Sư cô Chơn Huệ - Trùng tu Quan Âm Các.
 • Hungkar Rinpoche - Winter retreat tại Golok .
 • Zongkar Choede - Cúng dường thực phẩm cho các nhà sư và bảo trợ sư chú tu học .
 • Hội từ thiện Phổ Hiền - Trùng tu chùa Phú Thọ, Quảng Nam .
 • Vairotsana Foundation - Pemakod / Painting project 
 • Sư cô Chơn Huệ - Cúng dường các chư tăng chùa Quán Âm (Bà Rịa-Vũng Tàu), chùa Vạn Giả (Nha Trang); phát gạo cho đồng bào nghèo; phóng sanh  trong mùa Vu Lan
 • Sư cô Chơn Huệ - 200 phần quà cho trại cùi Quy Nhơn; 70 phần quà cho trại cùi Hoa Vân; 100 phần quà cho người mù ở Bao Vinh; 130 phần già cho người già và khuyết tật tại Huế
 • Geshe Lobsang Chophel - Cúng dường chư Tăng Ni thuộc Garden Shartse Monastery tại Ấn độ
 • Thiền tự Giác Tâm - Thực phẩm cho trẻ em mồ côi
 • Ngọc Trong Tim - Giúp trẻ em khuyết tật tại Việt Nam
 • Hungkar Rinpoche - Thực phẩm cho các Tăng Ni Gokok.
 • Dzongkar Choede - Thực phẩm cho các sư chú.
 • Tibetan Meditation Center - Thuốc men cho các ni sư.
 • Trái tim Bồ-đề - Giếng nước Tình thương và xe Riskshaw + Pháp hội H.H. Karmapa tại Ấn Độ
 • Vairotsana Foundation - Dự án PemaKod.
 • Thầy Thích Quảng Trí - Lo việc bàn ghế cho trường học Quán Âm.
 • Ni sư Chơn Huệ (Vũng Tàu) - Thức ăn cho ni chúng và Phật tử tham dự pháp hội Lương Hoàng Sám 
 • Dzongkar Choede Monastery ở Ấn Độ- Cúng dường chư Tăng Pháp hội Kalachakra 
 • Guyto Temple ở Ấn Độ - Cúng dường chư Tăng Pháp hội Yamantaka 
 • Chùa Pháp Hoa, Nha Trang - Đúc Tôn Tượng Đức Mục Kiền Liên 
 • Hội Từ Thiện Phổ Hiền - Thức ăn cho người dân nghèo ở Việt Nam 
 • Chùa Duy Mãn - Trùng tu chùa 
 • Tu viện Mến Thánh Giá Hưóng Phương - Thức ăn cho trẻ em mồ côi khuyết tật 

 2011

 • Ngawang Jorten Rinpoche. Sedgyued Monastery (India) - thức ăn cho 8,000 chư tăng ni tu học tại Monlam-Bồ Đề Đạo Tràng
 • Jampa Kalsang - Dzongkar Choede Monastery (India) - thức ăn và phương tiện di chuyển cho chư tăng ni tu học tại Monalm-Bồ Đề Đạo Tràng
 • Geshela Chophel (India) - thuốc trị liệu
 • Universal Virtual Buddhist Charities (HTTPH) - nuôi người nghèo tại VN
 • Sư Cô Minh Tú (VN) - nuôi trẻ mồ côi
 • Sư Cô Minh Tú (VN) - nuôi quý ni sự
 • Dzongkar Choede (India) - nuôi chư tăng trẻ ăn học
 • Garchen Institute (Tibet) - xây đường cho dân du mục làng Dora Tây Tạng
 • Sonam Rinpoche (Tibet) - xây dựng thiền thất cho ni viện Chodrak
 • Tzu Chi Foundation & Red Cross (Taiwan-US) - cứu trợ nạn nhân động đất Japan
 • Hungkar Dorje Rinpoche (Tibet) - nuôi chư tăng ni tại Golok
 • Ni Sư Huệ Thái (VN) - xe lăn cho đồng bào dân tộc thiểu số
 • Vairotsana Foundation (Tibet) - Pemakod Project & trùng tu thánh địa Guru Rinpoche
 • Tu viện Zongkar Choede (India) - nuôi chư tăng
 • Lobsang Rinpoche - Garden Shartse (India) - sữa và thuốc cho chư tăng ni lớn tuổi
 • Sư Cô Chơn Huệ (VN) - mua xe lăn, xe đạp và gậy cho các cụ già và người tàn tật 
 • Hội Từ Thiện Phổ Hiền (USA) - trùng tu chùa Phú Thọ-Quảng Nam
 • Sư Cô Chơn Huệ - thức ăn cho chư tăng ni, trại cùi, tập vở cho trẻ em nghèo
 • Dzongkar Choede (India) - Sawa Dawa và cúng dường trai tăng cho 8,000 vị tại pháp hội Kalachakra 
 • Geshe Lobsang Choephel (India) - Sawa Dawa, Tara puja
 • Ngawang Jorten Rinpoche (India) - thức ăn và tập sách cho 4 chú tiểu tại Tu viện Sedgyued
 • Drikung Kyobpa Choling (Lhadak) - thức ăn cho chư ni tại Lhadak
 • Ni Sư Huệ Thái (CA) - trùng tu Thiền tự Giác Tâm
 • Anh Năng (VN) - nghĩa trang thai nhi tại Huế
 • Bác sĩ Hằng (VN) - thuốc men cho trẻ em nghèo
 • Amitabha Foundation (India) - xây dựng khu ẩn tu
 • Quan Âm Tịnh Xá (VN) - cứu lụt miền Tây
 • Trung Tâm Từ Thiện Từ Bi - Bồ Đề Đạo Tràng (India) - xây trường học Quán Thế Âm
 • Thầy Thích Quảng Trí (India) - Xây trường học Quán Âm ở Ấn Độ 


 2010
 • Geshe Lobsang Chophel (India) - xây 1 giảng đường tại tu viện Ganden
 • Universal Virtual Buddhist Charities (HTTPH) - nuôi người nghèo tại VN
 • Sư Cô Minh Tú (VN) - nuôi chư ni 
 • Tibetan Meditation Center (US) - tủ thuốc tu viện Jangchup Ling (India)
 • Hungkar Dorje Rinpoche (Tibet) - nạn nhân động đất
 • Chokri Community (India) - xây phòng vệ sinh cho chư tăng tại tu viện
 • Vairotsana Foundation (US) - xây bảo tháp tại Pemakod
 • Sư Cô Chân Huệ (VN)- xe lăn cho bệnh nhân phong cùi
 • Ni Sư Huệ Thái (VN) - xe lăn cho đồng bào dân tộc thiểu số
 • Hoà Thượng Lobsang Chopel (India) - nuôi chư tăng
 • Tu viện Zongkar Choede (India) - nuôi chư tăng
 • Khensur Ngawang Jorden Rinpoche (India) - nuôi chư  tăng
 • Traga Rinpoche (Tibet) - giúp các đề án cho dân làng 
 • Tu viện Sera Mey (India) - nuôi chư tăng
 • Nghĩa Trang Thai Nhi (VN) - chôn cất các bào thai bị bỏ rơi
 • Hội Từ Thiện Phổ Hiền (USA) - nuôi người nghèo tại VN
 • Sư Cô Chơn Huệ (VN) - đào giếng & cứu lụt miền Trung
 • Hội Từ Thiện Phổ Hiền (USA) - cứu lụt miền Trung & xây chùa PH
 • Tashi Lungpo Monastery (India) - nuôi chư tăng
 • Ayang Rinpoche Foundation (Tibet/India) - xây trường & bệnh xá
 • Chùa Đức Sơn (VN) - nuôi trẻ em mồ côi
 • Chùa Sơn Thủy (biên giới Việt-Lào) - sửa chùa dột mái 
 • Tibetan Aid (Tibet) - lo` suoi cho cac em be truong tieu hoc lang Gar
 • Chodrak Nunnery (Tibet) - xay trung tam nhap that cho chu ni
 • Zongkar Choede (India) - cung duong trai tang cho chu tang di tho phap tu HHDLLM


2009

 • Tibet Aid (Tây Tạng) - mua 108 áo lạnh mùa đông cho trẻ em làng Gar
 • Chùa Sơn Thủy (Việt Nam) - trùng tu chùa ở vùng biên giới hẻo lánh, tổ chức thọ bát quan trai hằng tháng cho 300 Phật tử và quy y cho đồng bào thiểu số
 • Tu viện Sera Mey (Ấn Độ) - nuôi 1,420 tăng sĩ 
 • Nhóm Phật Tử Tình Thương (Việt Nam) - giúp người mù, người già neo đơn, trẻ em khuyết tật
 • Ni viện Chodrak (Tây Tạng) - nuôi ni chúng, giúp trùng tu ni viện và thiền thất
 • Siddharta Compassion School (Ấn Độ) - tổ chức lớp học cho trẻ em nghèo tại Bồ Đề Đạo Tràng 
 • Ni viện tại tu viện Thupten Chokor Ling (Tây Tạng) - nuôi ni chúng 


2008

 • Chùa Ý Sơn (Việt Nam) - nuôi ni chúng, giúp trẻ em nghèo
 • Chùa Đức Sơn (Việt Nam) - nuôi 220 trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, bệnh tật
 • Chùa Diệu Viên (Việt Nam) - nuôi tăng chúng, trùng tu chùa
 • Chùa Từ Lâm (Việt Nam) - nuôi 22 tăng chúng, tổ chức thọ bát quan trai hằng tháng cho 40 Phật tử
 • Tu viện Sera Mey (Ấn Độ) - cứu đói 1,420 tăng sĩ (lần 1)
 • Nhóm Phật Tử Tình Thương (ViệNam) - giúp người mù, người già neo đơn, trẻ em khuyết tật
 • Chùa Đông Trang (Việt Nam) - nuôi 100 trẻ em mồ côi
 • Tibet Vision Project (Tây Tạng) - chăm sóc và mổ mắt cườm cho người già, người du mục, người nghèo ở Tây Tạng
 • Rockefeller Philanthropy Advisors' Bridge Fund (Tây Tạng) - giúp người nghèo, người du mục ở Tây Tạng học về kỹ thuật
 • Tu viện Sera Mey (Ấn Độ) - cứu đói 1,420 tăng sĩ (lần 2)
 • Chùa Sơn Thủy (Việt Nam) - trùng tu chùa ở vùng biên giới hẻo lánh, tổ chức thọ bát quan trai hằng tháng cho 300 Phật tử và quy y cho đồng bào thiểu số
 • Chùa Tịnh Đức (Việt Nam) - giúp nuôi 40 người già neo đơn, bệnh tật
 • Maison Chance (Việt Nam) - giúp nuôi dạy 50 trẻ em mồ côi/người khuyết tật

2007

 • Làng Trẻ Em Tây Tạng (Dharamsala, Ấn Độ)


Comments