Đề án‎ > ‎

Tara Without Borders (2007-2015)


Quỹ Từ Thiện Tara Without Borders
Tình Thương Không Biên Giới
 

Kể từ ngày 12/1/2015, "Quỹ Từ Thiện Tara Without Borders"  không trực thuộc Viet Nalanda Foundation. 

Các thông tin trên trang nhà này chỉ bao gồm các hoạt động của "Quỹ Từ Thiện Tara Without Borders trong thời gian từ năm 2007 đến tháng 11/2015.
“Tara Without Borders” hay “Tình Thương Không Biên Giới” là một Quỹ Từ Thiện do một nhóm Phật tử Việt Nam tu tập theo Phật Giáo Tây Tạng thành lập vào tháng Ba năm 2008, đặt trụ sở tại Westminster, California, Hoa Kỳ, với tâm nguyện đóng góp một phần nào vào việc xoa dịu nỗi khổ đau của những người kém may mắn không phân biệt chủng tộc trên thế giới, đặc biệt lưu ý đến người già, khuyết tật và trẻ em mồ côi tại Việt Nam.

Ngoài ra, vì là những Phật tử tu tập theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng và có mối duyên sâu đậm với các đạo sư Tây Tạng cũng như với văn hoá và xã hội Tây Tạng, chúng tôi không thể làm ngơ trước những đau khổ, thiếu thốn của người dân Tây Tạng tại những làng mạc xa xôi hẻo lánh hoặc trong hoàn cảnh lưu vong, đặc biệt lưu ý đến người già, phụ nữ và trẻ em Tây Tạng. Chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến chư tăng ni Tây Tạng trong hoan cảnh thiếu thốn và muốn đóng góp trợ duyên để quý tăng ni có được một môi trường sống tương đối đầy đủ, giúp cho việc tu học được tốt đẹp hơn. 

Khởi đầu, chúng tôi đã hoạt động âm thầm với những chương trình từ thiện giúp các em mồ côi và khuyết tật tại các cô nhi viện, các viện dưỡng lão, các lớp học tình thương cũng như giúp trùng tu chùa chiền tại những vùng xa xôi hẻl lành, nhưng vì ngày càng cảm thấy nhu cầu rộng lớn nên chúng tôi quyết định thành lập Quỹ “Tara Without Borders” (TWB), hay “Tình Thương Không Biên Giới” là một Quỹ Từ Thiện được thành lập vào năm 2006 với ước nguyện tạo nhịp cầu kết nối cho các Phật tử người Việt tu tập theo Phật Giáo Tây Tạng trên khắp thế giới.


Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 Làng Thiếu Nhi Tây Tạng...

Đức Đạt Lai Lạt Ma chụp với trẻ em tỵ nạn
ở Làng Thiếu Nhi Tây Tạng (TCV) tại Ấn Độ vào năm 1960

Vào ngày 16 tháng 10 năm 2007, Viet Nalanda Foundation (khi đó còn mang tên là Viet Vajra Foundation) có được duyên lành diện kiến Đức Dalai Lama tại Washington, DC, Hoa Kỳ. Trong buổi diện kiến này, Viet Vajra Foundation đã cúng dường lên Đức Đạt Lai Ma một số tịnh tài khiêm tốn để đóng góp cho chương trình giáo dục và từ thiện có tên là “Tibetan Children’s Village” do đức Đạt Lai Lạt Ma thành lập tại Ấn Độ năm 1960 để nuôi dưỡng và đào tạo các em bé tỵ nạn người Tây Tạng. Trong chiều hướng đó, Quỹ Từ Thiện ”Tara Without Borders” (TWB) sẽ tiếp tục đóng góp trong lãnh vực từ thiện bằng cách hỗ trợ cho các chương trình xã hội và y tế do các vị đạo sư Tây Tạng hoặc các hội từ thiện dưới quyền của đức Đạt Lai Lạt Ma khởi xướng để giúp đỡ chư tăng ni cùng những người Tây Tạng kém may mắn hiện đang  sống tại Tây Tạng, Ấn Độ, Nepal, v.v. 

Tara (Quan Âm)

là một hiện thân nữ của đức 
Quán Thế Âm Bồ Tát 
(Avalokiteshvara).
Trong Phật Giáo Tây Tạng, Tara được xem là Mẹ của tất cả mười phương chư Phật. Đức Quán Thế Âm, khi nhìn thấy chúng sinh đau khổ, đã nhỏ lệ từ bi và giọt lệ này rơi xuống hoá thành Tara. Đức Tara cùng đức Quán Thế Âm đã thị hiện trong cuộc đời này với nguyện lực cứu khổ cứu nạn, ngày đêm không ngơi nghỉ để tiếp tục phổ độ chúng sinh cho đến khi nào không còn một chúng sinh nào phải chịu đau khổ nữa…


Tâm Bồ Đề quý báu
là cái nhân
của sự an vui 
cho chúng sinh,
là cam lồ vi diệu 
để trừ thống khổ...


Phước đức hàm chứa 
trong tâm ấy,
làm sao đo lường?

Suy nghĩ 
làm lợi ích chúng sinh,
có phước hơn 
cúng dường chư Phật,
huống gì nỗ lực 
làm lợi lạc tất cả 
chúng hữu tình.

Đối với chúng sinh 
thiếu niềm vui, 
chịu nhiều đau khổ,
Tâm hạnh Bồ Đề
có thể
đem lại an vui,
trừ tất cả khổ.

Trích từ tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh của Ngài Tịch Thiên (Shantideva)
Ni Sư Thích Trí Hải
dịch Việt ngữ


Các Chương Trình Đã Nhận
Được Sự Trợ Giúp Từ 

"Quỹ Từ Thiện Tara Without Borders"

(trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2015)


2014
 • Geshela Lobsang Chophel - India- Thuốc men cho 4 sư. Đám tang một nhà sư. Thực phẩm cho 700 sư  tại Garden Sharte Monastery.
 • Sư Cô Chơn Huệ - Bà Rịa - Thực phẩm cho  chư Tăng Ni tại Pháp Hội Lương Hoàng Sám. Phóng sanh. Thực phẩm cho người cùi, người mù.
 • Jampa Kalsang Rinpoche - Zongkar Choeder Monastery - Thực Phẩm cho 10,000 tăng tu tập tại Bồ Đề Đạo Tràng. Thực phẩm cho quý tăng (Losar).
  Thực phẩm cho quý tăng trong kỳ nhập thất mùa hạ.
 • Cha Vũ Minh Hùng - Dòng Thánh Martino the Porres - Thị Nghè VN - Thực phẩm cho trẻ em tàn tật
 • Nhóm Từ Thiện Cát Vàng VN - Hỗ trợ Bệnh nhân HIV
 • Ayang Rinpoche - Amitabha Foundation - Thực phẩm cho các sư chú.
 • Geshe Lobsang - Thực phẩm cho 700 vị tăng.
 • Geshe Sonam - Giúp tịnh tài để thay thận (kidney transplant).
 • Hungkar Rinpoche - Thực phẩm cho các vị tăng ở Golok.
 • Pháp Hội Kalachakra - Thực phẩm cho các tăng sĩ tham dự Pháp hội.
 • Tổng Hội Cư Sĩ, Pháp Hội Địa Tạng - Thực phẩm cho các tăng sĩ tham dự Pháp hội.
 • Chùa Bồ Đề - Thực phẩm cho các vị tăng.
 • Tu viện Drepung Loseling - Thực phẩm và thuốc men cho các tăng sĩ.
 
2013
 • Ayang Rinpoche – Thức ăn cho các sư trẻ tại India
 • Sư Cô Phước Thiện – Thức ăn cho người nghèo tại Tân Lập
 • Tổng Hội Cư Sĩ − Pháp Hội Địa Tạng - Cúng dường thức ăn cho 150 chư tăng
 • Jampa Kalsang Rinpoche – Tu sửa phòng ốc nơi tu tập và thực phẩm cho 10,000 sư tu tập tại Bồ Đề Đạo Tràng
 • Geshela Lobsang Chophel – Thuốc cho chư tăng tại Genden Shartse
 • Sư cô Chơn Huệ - Trai tăng, mổ mắt, phát gạo cho người nghèo,và cứu trợ bão lụt miền Trung, VN.
 • Ayang Rinpoche - Thực phẩm cho các sư chú.
 • Sư cô Chơn Huệ - Cúng dường chư Tăng và mua thực phẩm cho người nghèo nhân Lễ Vu Lan.
 • Sư cô Chơn Huệ (Tịnh Xá Quan Âm, Bà Rịa, Vũng Tàu) - Mổ mắt cho người nghèo.
 • FPMT - Tháp xá-lợi.
 • Tu viện Mến Thánh Giá Quảng Bình - Thuốc men cho các cháu mồ côi bị phong cùi.
 • Sư cô Chơn Huệ - Giúp nạn nhân bị phỏng.
 • Zongkar Choede Monastery - Thực phẩm cho các sư trong chuyến viếng thăm của Đức Dalai Lama.
 • Hosal Dorjee - Spiti Temple - Thực phẩm cho các sư
 • Sư cô Chơn Huệ - Cúng dường chư ni sư ẩn tu và ở trại cùi.
 • Amitabha Foundation - Ayang Rinpoche - Thực phẩm cho các sư trong ngày thụ phong H.E. Palchen Galo Rinpoche ở Nepal.
 • Gyudmed Tantric Monastric School - Thực phẩm cho các sư trẻ.
 • H.E. Khensur Rinpoche - Funeral Burnt Ritual Puja.
 • Chùa Tịnh Đức, Huế - Thực phẩm cho người già neo đơn.
 • Sư cô Chơn Huệ - Thức ăn cho người cùi, người mù, người tàn tật; phóng sanh tại Việt Nam.
 • Thầy Thích Tánh Tuệ - Chăn mền cho người nghèo, trẻ em mồ côi tại Ấn Độ .
 • Trùng tu Thiền viện Giác Tâm tại Long Beach.
 • Ayang Rinpoche - Thực phẩm cho các sư & trùng tu Tu viện ở India.
 • Thực phẩm cho các sư tại: Gaden Jangtse Norling College; Drepung Gomang Monastery College; Shartse Norling College; Drepung Losel Ling Monastery; Dzongkar Choede Monastery.
 • Free wheelchair mission: xe lăn cho người tàn tật ở Việt Nam.
 
2007 - 2012

Xin bấm vào đây để xem các chương trình đã nhận được sự trợ giúp của Quỹ Từ Thiện Tình Thương Không Biên Giới từ năm 2007 cho đến năm 2012.